Direcţia de Patrimoniu Târgu-Jiu angajează asistente medicale

488

Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcoli – patru posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor – minimum șase luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 aprilie 2016, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 12 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 aprilie 2016 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here