Direcţia de Finanţe compensează datoriile gorjenilor

148

DSCF3500Încă de la data de 1 noiembrie, Fiscul gorjean compensează datoriile şi creanţele înregistrate la bugetul de stat conform OUG nr. 88/2010. Aceasta prevede compensarea creanţelor fiscale ale debitorilor din judeţul nostru cu obligaţiile datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional.

„Datornicii din judeţul nostru trebuie să ştie că, creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, se sting prin compensare până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică”, a declarat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al Direcţiei de Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj.

Conform noului act normativ, creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional. Compensările se pot efectua încă de la începutul acestei luni din oficiu sau la cererea contribuabililor, acestea operând de drept la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile.

Exigibilitate în funcţie de termene

Reprezentanta DGFP Gorj a mai spus faptul că, creanţele sunt exigibile, adică cerute de creditor, pe anumite categorii, respectiv, la data scadenţei, la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii la data comunicării unei decizii de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau a TVA, la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie, la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil, la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la buget. De asemenea, obligaţiile ca banii să fie restituiţi pot interveni la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite. „Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de şapte zile de la data efectuării operaţiunii”, a precizat Luminiţa Penciu.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here