Din cugetările lui I.I.C. Brătianu

347

Partidul trebuie să se subordoneze intereselor generale ale naţiunii.
Opera de căpătâi să fie libertatea, solidarizarea socială, domnia legii.
Nu există libertate fără proprietate.
Genul şi vocaţia trebuie să personifice pe conducătorul liberal.
Orice conducător liberal are o sarcină socială de împlinit înaintea datoriei faţă de partid şi ţară.
Am moştenit o ţară independentă şi trebuie să-i apărăm neatârnarea.
La conferinţa de pace, chestiunea petrolului a dezlănţuit împotriva noastră pe marii rechini ai trusturilor americane.
Astăzi Statele Unite pentru că le refuzăm petrolul nostru, obligă conferinţa să ne umilească cu jigniri publice.
Nu putem acorda minoritaţilor privilegii în raport cu românii. România acordă libertate tuturor cetăţenilor din fruntariile ei, aceleaşi drepturi pe care le au şi cetăţenii români.
La 12 septemrie 1919 I.I. C. Brătianu demisiona împreună cu guvernul: “Deoarece în chestiunea petrolului marii rechini impuneau României condiţii incompatibile cu demnitatea, neatârnarea şi interesele economice şi politice ale României.”
Domnilor, fiţi mândri de poporul pe care-l reprezentaţi, fiind modeşti cu persoana dumneavoastră.
Întreb astăzi pe distinşii membri ai celor două partide liberale, câţi dintre dânşii au capacitatea şi patriotismul lui I.I.C. Brătianu?
Gh. Rădulescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here