Din 19 octombrie, DPPS Târgu-Jiu dă startul primirii solicitărilor pentru ajutorul de încălzire a locuințelor!

535

Începând cu data de 19 octombrie 2020, la Târgu-Jiu, prin Direcția Publică de Protecție Socială (DPPS) se depun cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece 2020-2021.

Centrele de primiri organizate de către Direcția Publică de Protecție Socială Târgu-Jiu funcționează, astfel: Clubul ,,Vârstei a Treia” – str. Olteniţei – luni – vineri, ora 08.00 – 16.00; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei, luni – vineri, ora 08.00 – 16.00. ,,Pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică, cererile se depun la sediul Direcției Publice de Protecție Socială Târgu-Jiu conform programului de funcționare. Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului și care depun cererile până la 20 noiembrie 2020, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor pentru întreg sezonul rece, respectiv 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021”, a declarat Alina Toader, director executiv DPPS Târgu-Jiu.

Condiție: venitul net lunar să nu depășească 750 de lei
Şi în sezonul rece 2020-2021 modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor, destinate consumatorilor vulnerabili, este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 70/02.09.2011, actualizată şi de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 920/2011 modificate și completate ulterior. Ajutoarele se acordă pe baza cererii întocmite de titular însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se pot efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. În cazul solicitării ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2020-2021 sunt: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor din luna anterioară depunerii cererii); carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (dacă este cazul); act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar.Persoanele care au domiciliul în altă localitate și reședință în municipiul Târgu-Jiu vor prezenta adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală şi Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care la deţin. Titularul va completa obligatoriu toate datele în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere și va depune toate documentele precizate în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 750 de lei şi nu deţin bunuri menţionate în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.
Izabella Molnar

La Rovinari, startul se dă astăzi!
Spre deosebire de municipiului Târgu-Jiu unde primirea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire începe din data de 19 octombrie, la Rovinari, aceste solicitări se primesc de astăzi. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Rovinari, Robert Filip: ,,Începând cu data de 5 octombrie 2020, în intervalul orar 10.00-16.00, la sala de sport situată pe bulevardul Minerilor, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2020-2021”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here