Dimensiunea europeană a Educaţiei la Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” din Tg.Jiu

171

Foto1Continuând o tradiţie începută în 2004, cu primul proiect european Comenius (”Târguri și Piețe în Europa”), în care au fost implicați parteneri din Franța, Italia, Polonia și Lituania, în 14 septembrie 2009 a fost semnat de către colegiul nostru, în calitate de beneficiar, cu Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, contractul pentru un nou proiect derulat cu fonduri europene, intitulat VETPRO, pe tema: ”Formarea profesorilor pentru dezvoltarea strategiilor de advertising”!

Ideea unui asemenea proiect, pusă în practică de echipa de gestiune, formată din subsemnata, în calitate de responsabil de proiect, împreună cu d-na prof. Melania Maria Popescu-responsabil financiar, Cristina Antoaneta Ciungu-responsabil privind formarea profesională, Oana Alina Voinea-responsabil privind diseminarea rezultatelor proiectului și Aurelia Dan-responsabil privind pregătirea lingvistică, dar şi cu sprijinul managerilor colegiului, prof. dr. Petre Ciungu(director) şi d-na prof. Rodica Fuiorea(dir. adj.). Astfel, a apărut necesitatea dezvoltării de competențe privind activitatea de advertising, în scopul formării la elevi a deprinderilor de a realiza o publicitate creativă și inovatoare pentru succesul firmei într-un mediu competitive. Grupul țintă l-au constituit profesorii aparținând ariei curriculare ”Tehnologii”, care predau module privind promovarea produselor sau serviciilor, cei care desfașoară activitate de coordonatori ai firmelor de exercițiu. Menţionez că firma de exerciţiu constituie disciplină obligatorie de studiu, inclusă în curriculum-ul școlar pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă și clasele a XII-a şi a XIII-a ruta progresivă! Ea reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de abordare practică a integrării conținuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor personale și a comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcțiile de bază, până la cele de conducere din întreprindere. Instruirea în firma de exercițiu oferă elevului competențe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, să știe “ce să facă” și “cum să facă”, fiind o metodă practică de integrare a cunoștințelor de la diverse discipline, pentru dobândirea abilităților antreprenoriale și perfecționarea comportamentelor personale.

Având în vedere că promovarea reprezintă o prioritate în mixul de marketing al unei organizații, am accentuat necesitatea dezvoltării competențelor profesorilor colegiului nostru privind strategiile inovatoare de publicitate utilizate pe piața firmelor din țări ale U.E., pentru a consilia elevii de a le transpune în practică, în activitatea firmelor de exercițiu, iar mai târziu, în economia reală, acesta fiind punctul de plecare al întregului proces de concepere și derulare a proiectului.

Necesitatea unui astfel de demers a apărut și din participarea permanentă a firmelor de exercițiu din cadrul colegiului nostru la târgurile internaționale ale firmelor de exercițiu, până în prezent concretizată la Timișoara(martie 2006), Praga(martie 2007), Bratislava(noiembrie 2007), Praga (martie 2008), Plovdiv(aprilie 2009), Praga(martie 2010), iar în urma derulării procesului de selecție, un grup de profesori apaținând ariei curriculare tehnologii (Mihaela Popescu, Melania Popescu, Cristina Ciungu, Oana Voinea, Valeria Huidilă, Mihaela Gomoi și Narcisa Călugăru), au participat în prima jumătate a lunii trecute(1-14 noiembrie 2010), în Granada(Spania), la un proces de formare privind politicile de promovare în firmele reale, ca și modalitatea de transpunere a acestora în cadrul firmelor de exercițiu. Partenerul de primire (M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA), organizație formată dintr-o echipă de profesioniști de înaltă calificare, cu o vastă experiență în activitățile de formare și în proiectele de mobilitate “Leonardo da Vinci”, a făcut ca fiecare zi de formare să fie fructuoasă și inedită în același timp. Aş aminti, multitudinea informațiilor ce ne-au fost oferite, în cadrul activităților derulate la firmele specializate în activități de publicitate, cum ar fi “Yell Publicidad” specializată în activități de promovare de tip indoor-outdoor, “Publinova Granada”, specializată în activități de promovare prin poșta electronică și servicii de corespondență, „Limon Publicidad”, specializată în publicitatea corporativă și citybranding! Apreciem caracterul de noutate al multor aspecte referitoare la particularitățile învățământului profesional spaniol, la modalitățile de lucru în cadrul firmelor de exercițiu, la metodele moderne utilizate în activitatea didactică de către profesorii spanioli din instituțiile de învățământ vizitate(“I.E.S. Cartuja”, “I.E.S. Zaidín-Vergeles”), iar, nu în ultimul rând, coeziunea echipei noastre din cadrul atelierelor de lucru sau la cursul de limba spaniolă, toate însemnând suportul pentru dezvoltarea de competențe de specialitate și didactice materializate în obținerea Certificatului EUROPASS. Alături de programul de formare, proiectul a presupus și existența programului cultural, prilej de a cunoaște cât mai bine orașul Granada, capitala provinciei Granada din comunitatea autonomă Andaluzia. Aflată la poalele muntelui Sierra Nevada, la o altitudine de 670 m față de nivelul mării, cu aproximativ 241.000 de locuitori, în majoritate ocupați cu agricultura și turismul, Granada ne-a impresionat prin aerul său încărcat de istorie și de mister, prin construcțiile sale istorice din vremea maurilor, dar și din perioada gotică sau renascentistă. Palatul “Alhambra”, Grădinile “Generalife”, cartierul “Albaicín” sau “Capilla Real” sunt obiective înscrise pe lista patrimoniului cultural mondial şi au completat un program de formare ce întregește imaginea de ȘCOALĂ EUROPEANĂ a Colegiului “Virgil Madgearu”!

Prof. Mihaela-Minela POPESCU

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here