DGFP Gorj are venituri mai mari ca anul trecut

31

gheDirecţia Generală a Finanţelor Publice Gorj înregistrează până la 30 septembrie a.c. o creştere a veniturilor bugetare încasate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu suma de 29,468 lei, respectiv o creştere de 4,38%.

Situaţia până la data mai sus menţionată a lui 2008 era de 672.732 lei încasaţi la bugetul general consolidat, în vreme de anul acesta volumul încasărilor se ridică la 702.200 lei.

De asemenea, inspectorii DGFP Gorj au încasat 83.876 lei doar din executările silite în vederea recuperării obligaţiilor datorate bugetului general consolidat. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2009 s-a început executarea silită prin comunicarea de somaţii pentru o valoare de 234.783 lei. După transmiterea somaţiilor de către organele de executare, s-a încasat suma de 57.290 lei.
Totodată, s-au făcut opriri pe veniturile persoanelor fizice şi juridice pentru o valoarea a creanţelor bugetare de 50.924 lei, încasându-se suma de 2.192 lei. Tot opriri s-au înfiinţat asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale agenţilor economici pentru o valoare restantă de 95.101 lei, încasându-se suma de 23.619 lei.
Sechestrele au fost de ordinul sutelor
Tot în aceeaşi perioadă calendaristică au fost înfiinţate 227 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitorilor în valoare de 26.803 lei, iar în urma acţiunilor de valorificare a bunurilor a fost obţinută suma de 774.000 lei. La nivelul DGFP Gorj sunt în derulare înlesniri la plată constând în amânarea la plata obligaţiilor bugetare pentru o valoare de 568.000 lei pentru doi agenţi economici. Pentru perioada următoare, se va continua încasarea obligaţiilor bugetului general consolidat prin toate modalităţile de executare silită prevăzute de lege, având drept scop creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare şi reducerea permanentă a arieratelor bugetare. În primele 9 luni ale lui 2009, inspectorii DGFP Gorj au întocmit un număr de 1.135 de rapoarte de inspecţie fiscală şi au fost desfăşurate 474 de acţiuni de control şi cercetare la faţa locului. Valoarea totală a veniturilor suplimentare stabilite ca urmare a acţiunilor de control a fost de peste 28 de milioane lei.
Prejudicii şi sancţiuni
Organele de inspecţie fiscală au diminuat pierderea fiscală înregistrată de către agenţii economici verificaţi, cu o sumă de peste 9 milioane lei, doar pentru a aduce la suprafaţă materia impozabilă şi a constituirii plăţii corecte a impozitului pe profit. Ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală desfăşurate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de puţin peste 2 milioane lei, din care au fost încasate doar 535.000 lei. Totodată, au fost întocmite un număr de 59 de sesizări penale, al căror prejudiciu a fost estimat la valoarea de 4.872.266 lei, pentru fapte precum: evaziune fiscală, ascunderea sursei impozabile sau taxabile, omisiunea evidenţei actelor contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, evidenţierea, în actele contabile sau în alte acte legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here