DGASPC Gorj scoate la licitație serviciile de întreținere a ascensoarelor de la trei complexuri de servicii

956

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj intenționează să achiziționeze prin licitație serviciile lunare de întreținere a ascensoarelor și revizia anuală de la trei complexuri din subordine, respectiv CÎA Dobrița, CRR Târgu-Cărbunești și CRRNA Bîlteni.

Serviciile vor fi structurate pe două perioade, respectiv 1 octombrie-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-30 aprilie 2021. Oferta este deschisă firmelor până la data de 5 octombrie 2020. Valoarea estimată a contractului este de 3.345 lei fără TVA pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie și 31 decembrie 2020, respectiv 4.460 lei fără TVA pentru cele 4 luni din 2021. Criteriul de atribuire al contractului îi va constitui preţul cel mai scăzut.,,Principalele activități care se vor executa în cadrul contractului sunt: câte o revizie/locație/fiecare lună de contract, revizia anuală pentru fiecare din cei trei beneficiari efectivi din cadrul DGASPC Gorj, începând cu data semnării contractului, conform instrucțiunilor date de montator în documentația tehnică a ascensorului, și până la data de 31 decembrie 2020/ 30 aprilie 2021, dacă este cazul. (…) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea lucrărilor de întreținere, revizie și reparare ascensoare are următoarele obligații și responsabilități: a) să efectueze lucrările de întreținere, revizie și reparare în conformitate cu prevederile documentației tehnice a ascensorului și ale tehnologiei de reparare, ale instrucțiunii sau procedurii operaționale proprii și ale prescripției tehnice PT-R2-2010; b) să pregătească și să prezinte ascensoarele și toate documentațiile tehnice necesare la verificările tehnice care se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RVTI; c) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL și RVTI ale persoanei juridice autorizate pentru lucrări de întreținere, revizie și reparare să-și poată îndeplini în condiții bune obligațiile și responsabilitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică; d) să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure salvarea persoanelor blocate în cabină. După confirmarea apelurilor de urgență primite, timpul de intervenție nu trebuie să depășească 60 de minute, în condiții normale de trafic și meteo; e) să întocmească un registru special pentru înregistrarea apelurilor primite cu privire la blocarea pasagerilor în cabină. Registrul se poate ține și în format electronic; f) să elibereze la finalizarea lucrărilor de reparare a ascensoarelor o declarație, al cărei model este prevăzut în anexa 6 din PT-R2-2010; g) pentru lucrările de revizie și întreținere, să țină la zi evidența lucrărilor efectuate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa 7 din PT-R2-2010, sau în format electronic; h) pentru lucrările de reparare, să țină la zi evidența lucrărilor efectuate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa 8 din PT-R2-2010, sau în format electronic; i) să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL sau RVTA; personalul nou propus să efectueze activitățile specifice numai după nominalizarea acestuia de ISCIR; j) să pună la dispoziția inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informațiile și documentele în legătură cu obiectul autorizației, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de către aceștia; k) să se supună verificărilor tehnice neprogramate și activității de supraveghere privind menținerea capabilității tehnice de a efectua activitățile pentru care a fost autorizată; l) în cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreținere și revizie, se constată defecțiuni care periclitează siguranța în funcționare a ascensorului sau pot crea situații periculoase, întreținătorul, prin membrii echipei de întreținere și revizie, are obligația să oprească din funcțiune ascensorul în vederea efectuării remedierilor necesare, făcând mențiunea respectivă în registrul de supraveghere al ascensorului; m) în timpul efectuării lucrărilor de întreținere și revizie, întreținătorul, prin membrii echipei de întreținere și revizie, are obligația să aplice pe toate ușile de palier de acces la puț tăblițe cu mențiunea ,,ASCENSOR ÎN REVIZIE”, care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata efectuării lucrărilor respective; n) să comunice la ISCIR ascensoarele pe care le-a cedat de la întreținere și revizie sau pe care le-a preluat pentru întreținere și revizie; o) să afișeze vizibil, lizibil și durabil datele sale de identificare, numărul de telefon al dispeceratului propriu și data următoarei verificări tehnice a ascensorului în cabină, pe ușa de palier de la parter, prin aplicarea unei etichete autocolante al cărei model este prezentat în anexa 2 din PT-R2-2010”, se arată în caietul de sarcini al licitației.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here