DGASPC Gorj, partener într-un grandios proiect al ANPDCA

31

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară, a profitat de oportunitatea oferită de fondurile europene pentru a extinde şi a profesionaliza actuala reţea de asistenţă maternală. Astfel, DGASPC Gorj va angaja, în următorii cinci ani, nu mai puţin de 50 de asistenţi maternali profesionişti.

În data de 8 noiembrie 2018, s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri din ţară, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. Prin intermediul proiectului, până la sfârşitul anului 2023, actuala reţea de asistenţă maternală va fi extinsă cu aproximativ 4000 de persoane şi 15.000 de asistenţi maternali din sistem vor beneficia de formare profesională continuă.

Reţeaua de asistenţi maternali din Gorj, extinsă…
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este unul dintre partenerii ANPDCA în acest proiect. „Având în vedere apelul de proiecte prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axaprioritară 4 – incluziunea socială şicombaterea sărăciei, obiectivul tematic 9, obiectiv specific 4.14 Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii, ghidul solicitantului – condiţii specifice „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, s-a încheiat Acordul de parteneriat nr 21989/01.11.2018 între beneficiar (ANPDCA) şi Partener nr.33 (DGASPC Gorj), prin care instituţia noastră va dezvolta, prin intermediul proiectului, reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul DGASPC Gorj, precum şi derularea de activităţi ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe al acestora. Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului. Prin acest proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata salariilor asistenţilor maternali profesionişti pentru perioada 2014-2018, respectiv pentru aproximativ 140 asistenţi maternali, precum şi decontarea, prin proiect, a salariilor asistenţilor maternali profesionişti pe care DGASPC Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane pe an, în perioada 2019-2023, în total 50 de asistenţi maternali profesionişti”, confirmă Laurenţiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.
Durata contractului este de 5 ani, valoarea acestuia pentru DGASPC Gorj este de 28.694.448,08 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean este de 2% în valoare de 573.895,08 lei. „Vreau să mulţumesc, pe această cale, doamnelor: Elena Tudor – director general ANPDCA Bucureşti, Simona Oproiu şi Loredana Crăciun, consiliere în cadrul ANPDCA Bucureşti, pentru implicare şi pentru buna colaborare în realizarea acestui proiect, precum şi Biroului Strategii Programe Proiecte din cadrul DGASPC Gorj”, mărturiseşte Laurenţiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.
În condiţiile în care continuarea procesului de dezinstituţionalizare şi închiderea tuturor instituţiilor de tip vechi reprezintă angajamente asumate de Guvernul României, proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” vine în sprijinul dezvoltării şi profesionalizării actualei reţele de asistenţi maternali, care reprezintă una dintre cele mai bune opţiuni pentru asigurarea creşterii şi îngrijirii copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here