DGASPC Gorj, invitată să adere la contractul colectiv de muncă din sectorul asistenţei sociale

405

Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi asistenţă socială pentru anii 2014-2015 a fost negociat la sfârşitul lunii septembrie. Semnat în luna octombrie, acesta aduce o serie de beneficii angajaţilor din sistem. Tocmai de aceea, reprezentanţii Sanitas Gorj solicită conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj să demareze procedurile de aderare la acest contract colectiv de muncă pentru ca cei aproximativ 1000 de angajaţi ai DGASPC Gorj să poată beneficia de prevederile contractului.

Sanitas Gorj salută semnarea contractului colectiv de muncă din sectorul asistenţei sociale. „Prin semnarea contractului colectiv de muncă, Federaţia Sanitas din România, în parteneriat cu Guvernul României, a reuşit să răspundă nevoilor şi solicitărilor salariaţilor din acest sector de activitate şi să înlăture efectele negative ale lipsei unui contract din perioada guvernărilor anterioare”, a declarat Valentin Popa, preşedintele Sanitas Gorj.

Beneficii pentru angajaţii din sistemul de asistenţă socială
Conform contractului negociat, „fiecare salariat beneficiază începând cu anul 2015 de vouchere de vacanţă, a căror valoare este egală cu un salariu minim brut pe economie, potrivit dispoziţiilor art. 1, alin. 2, 3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobat cu modificări şi completată prin Legea nr. 94/2014. Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.”
Mai mult decât atât, “angajatorul va aloca fonduri pentru cursuri de formare profesională a angajaţilor, în cuantum de minim 60.000 lei/an, care vor fi organizate împreună cu sindicatele afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului, în funcţie de bugetele aprobate de ordonatorul principal de credite”.
Preşedintele Sanitas Gorj cere conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul nostru să adere la acest contract. „Solicităm conducerii DGASPC Gorj să demareze procedurile de aderare la acest contract colectiv de muncă pentru ca cei aproximativ 1000 de angajaţi ai DGASPC Gorj să poată beneficia de prevederile contractului”, menţionează Valentin Popa, preşedintele Sanitas Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here