DGASPC a scos din nou la concurs postul de medic primar! La prima strigare nu s-a prezentat nimeni!

818

Luna trecută, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj demarase procedura de organizare a concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale de execuție de medic primar la Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu. Deoarece niciun candidat nu s-a arătat dornic să se înscrie la acest concurs, conducerea DGASPC a reluat procedura, probele urmând a se desfășura luna viitoare.

Proba scrisă a concursului va fi susținută în data de 15 iunie 2021, ora 10.00, iar interviurile sunt programate pentru ziua de 18 iunie 2021, ambele probe derulându-se la sediul DGASPC Gorj din strada Siretului, Târgu-Jiu. Înscrierile la concurs se fac până pe 27 mai 2021, inclusiv, ora 16.30, la sediul instituției — Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția publică. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs: cerere de participare la concurs adresată conducătorului DGASPC Gorj; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile diplomelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de DGASPC Gorj; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar valabil pentru întreaga perioadă de desfășurare a concursului sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Actele prevăzute mai sus se vor depune la Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția publică, sediul DGASPC Gorj, camera 36, și vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată, profilul medicină și specializarea medicina generală, pediatrie, neurologie, psihiatrie sau medicină de familie; posesor de certificat care să ateste obținerea titlului de medic primar; posesor de certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, însoțit de avizul anual valabil.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here