Deţinuţii, în slujba mediului înconjurător

108

penitenciarul pag 1Penitenciarul din Târgu-Jiu a derulat în perioada 01 iulie 2010 – 30 iunie 2011 activităţile specifice primului an de implementare al proiectul co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu titlul „Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”.

Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”. Valoarea totală a proiectului este de 7.799.181 de lei. Proiectul transnaţional este dezvoltat de Penitenciarul de femei Târgşor, în calitate de beneficiar, Asociaţia Adhoc Mediterranee şi Agenţia de Formare Profesională a Adulţilor din Franţa ca parteneri transnaţionali şi de partenerii naţionali precum Penitenciarele Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Iaşi, Mărgineni şi Centrul de Reeducare Buziaş. Proiectul aduce o contribuţie pozitivă la promovarea politicilor Uniunii Europene în privinţa egalităţii de şanse, prin furnizarea de tratament egal şi oportunităţi nediscriminatorii în toate activităţile planificate, prezentând o iniţiativă transnaţională prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi un aport de expertiză specializată în domeniul formării-acţiunii. “Grupul-ţintă, constituit din persoane private de libertate încarcerate în penitenciarele ce formează parteneriatul proiectului, este selecţionat pe baza unui comportament adecvat pe perioada deţinerii şi având drept fundament, dorinţa acestor persoane de a-şi răscumpăra greşeala comisă faţă de societate. Finalitatea proiectului constă în sprijinirea membrilor grupului-ţintă, astfel încât, în momentul liberării, aceştia să beneficieze de oportunităţile obţinerii unui loc de muncă şi de creşterea şanselor de reintegrare socială, prin participarea la activităţile de prestări servicii de interes public şi participarea la târguri, expozitii şi servicii educative în comunităţile locale şi prin menţinerea contactului cu societatea civilă”, a declarat Simona Dumitriu, purtător de cuvânt al Penitenciarului Târgu-Jiu.

Reintegrare pentru deţinuţi

Proiectul urmăreşte schimbarea mentalităţii locuitorilor din comunităţile locale implicate şi îmbunătăţirea modului de inter-relaţionare dintre persoanele private de libertate şi membrii comunităţii. Activităţile de prestări servicii realizate de persoanele private de libertate voluntare în ucenicie au ca scop dezvoltarea motivaţiei şi a competenţelor acestora, facilitarea accesului la formarea specializată pentru noile meserii din domeniul protecţiei mediului înconjurător şi creşterea motivaţiei societăţii de a reintegra mai uşor aceste persoane. Beneficiul pentru persoanele private de libertate implicate este reprezentat de construirea propriului proiect de viaţă, în momentul liberării, prin participarea concretă la realizarea unui teritoriu mai atractiv şi mai competitiv, iar pentru comunităţile locale, avantajele ce decurg din implementarea acestui proiect, constau în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, prin intermediul tuturor acţiunilor întreprinse.

Izabella Plăstoi

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here