Despre un mare OM şi o Carte document! – ,,De la Târgu-Jiu, îmi aduc aminte de târgul săptămânal care se organiza pe maidanul pe care Constantin Brâncuşi îşi ridicase celebra sa «Coloană fără sfârşit»…”!

535

Din altarul binecuvântat al neamului românesc şi al ramurii sale aureolate de anotimpurile pomilor înfloriţi ai plaiurilor gorjeneşti, în ajunul zilei de sărbătoare creştină a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, merită să prezentăm această capodoperă a unui om înzestrat cu harul divin, dar, mai ales, cu «talantul» cel de mare preţ al scrisului, pentru că Domnul dr. inginer GHEORGHE BULIGA, prin Cartea monumentală: «GENEALOGII INCOMPLETE – Mărturii», Editura «KARTA-GRAPHIC», Ploieşti, 2020, ne surprinde şi ne fascinează prin perseverenţa şi mai ales prin dragostea neţărmurită cu care a scris cu pasiune această lucrare! Am stat mult ca să mă gândesc dacă sunt în stare să pătrund şi, mai ales, dacă pot să-mi asum răspunderea deosebită de a prezenta această carte, dar, la îndemnul şi la încurajarea domnului jurist Ion M. Ungureanu, am îndrăznit să mă afund în problematica nepreţuită a unei asemenea cărţi! De dragul oamenilor care sunt legaţi de această carte, voi zăbovi multă vreme şi în mai multe episoade asupra lucrării, poate, chiar, vom realiza şi un interviu cu autorul, pentru că în cinstea apropiatei zile de naştere a domniei sale, merită să-i oferim o bucurie pentru un asemenea dar nepreţuit!

,,Am văzut lumina zilei în plin război, la 29 mai 1943, tata fiind concentrat, în calitate de rezervist la regimentul din Târgu-Jiu”!
Născut la 29 mai 1943 la Rovinari, Domnul dr. inginer GHEORGHE BULIGA s-a dovedit pe parcursul vieţii o personalitate de primă mărime a industriei extractive de petrol şi gaze din România, dar, mai ales, un mare om de ştiinţă, membru a trei Academii, Preşedintele fondator al Asociaţiei «Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze», fondatorul unicei reviste de specialitate «MONITORUL DE PETROL ŞI GAZE», cu apariţie lunară neîntreruptă din 2002 până în prezent, autor şi coordonator a 14 cărţi în volum, a numeroase proiecte tehnice aplicate, a peste 200 de articole ştiinţifice, laureat a numeroase premii şi medalii, deci, putem vorbi despre o personalitate cu un C.V. impresionant, care a absovit Liceul «Tudor Vladimirescu» din Tg. Jiu în anul 1961 şi din acelaşi an şi-a continuat studiile la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti, Facultatea de «Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze», după care şi-a început cariera ca inginer de foraj la Schela de foraj Bucureşti, la secţiile de foraj de la Sfântul Gheorghe, judeţul Ialomiţa. Între anii 1968-1974 a fost inginer proiectant la Institutul de Proiectări Miniere, unde, în calitate de şef de proiect, a elaborat peste 60 de proiecte la care a oferit şi asistenţă tehnică privind forajul, echiparea şi amorsarea sondelor pentru exploatarea sării în soluţie de pe zăcămintele Ocnele Mari, Ocna Mureş, Târgu Ocna, Cacica.
Însă, după desfiinţarea IPROMIN Bucureşti, în anul 1974, a fost transferat la Secţia de proiectare de la Trustul de Construcţii şi Montaje Miniere, unde a executat, în principal, proiecte de iazuri de decantare şi conducte de hidro-transport a sterilelor de la instalaţlile de preparare a minereurilor. Timp de cinci ani, între 1977-1981 a îndeplinit funcţia de adjunct/inginer Șef la Grupul de Şantiere TCMM de la Roşia Poieni, cu sediul în Abrud, judeţul Alba, acesta fiind cel de-al treilea mare obiectiv de investiţii al României, după Canalul «Dunăre Marea Neagră» şi Metroul Bucureşti. A lucrat ca inginer proiectant gradul II la Institutul de Geologie Geofizică şi consilier la Institutul Central de Cercetări pentru Industria Extractivă în anii 1981-1982, iar între anii 1982-1991 a funcţionat ca inginer la Ministerul Petrolului, cu o intermitenţă între anii 1986- 1987, când a fost detaşat de către «ROMPETROL» şi a îndeplinit funcţia de şef şantier foraj în Regatul Haşemit al Iordaniei, fiind şi un invitat al Regelui Hussein, care l-a rugat să rămână în Iordania! A fost directorul Direcţiei tehnice din Ministerul Petrolului-departamentul Petrolului-Regia Autonomă a Petrolului, în perioada 1990-1994.

,,În activităţile profesionale desfăşurate de-a lungul a peste 45 de ani, atât în funcţii de execuţie, cât şi în funcţii operative şi de conducere, m-am folosit de fundamentele teoretice, de cunoştinţele la zi, dar şi de experienţa personală”!
Încă din anul 1985, domnul inginer Gheorghe Buliga a obţinut titlul de doctor inginer la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti cu teza «Contribuţii la studiul curgerii cu suprafaţă liberă în medii poroase», iar, la propunerea experţilor Băncii Moniale, dr. ing. Gheorghe Buliga a fost numit «project manager» pentru două studii de consultanţă finanţate de către Banca Mondială, privind: «Evaluarea potenţialului de hidrocarburi al României» şi «Evaluarea rezervelor de hidrocarburi şi a nivelului practicilor de producţie din România», realizate cu firmele «Harms and Brady» şi «INTERA BERGERSON» din Denver- Colorado (S.U.A). Între anii 1992-1998 a cumulat şi funcţia de profesor universitar «asociat» la Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti, la catedra de Hidraulică subterană şi la Catedra de Economie/managementul Industriei de Petrol, iar după anul 2000 a fost referent oficial la 17 teze de doctorat. În perioada anilor 1999-2002 figurează ca inginer la Reprezentanţa «ROMGAZ/TRANSGAZ» din Bucureşti şi revine la S.N.P. PETROM în a doua parte a anului 2002, în funcţia de Director al Direcţiei privind Managementul Calităţii. În perioada anilor 2005-2006 a ocupat funcţia de Preşedinte (Secretar de Stat) al Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (A.N.R.M), iar în anul 2007 funcţia de Vicepreşedinte al Autorităţii de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.). S-a pensionat în anul 2008, dar își continuă activitatea şi în prezent, ca Preşedinte Fondator al Asociaţiei «Societatea inginerilor de petrol şi gaze», fondată în anul 2001, şi ca director al publicaţiei lunare «Monitorul de Petrol şi Gaze», refondată de către domnia sa în luna martie 2002. A organizat şapte Conferinţe naţionale şi două Conferinţe internaţionale, a editat ca autor/coautor – coordonator opt cărţi în volum, dintre care 2 au primit Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi una Premiul AGIR, iar, nu în ultima instanţă, Domnul Gheorghe Buliga este membru al Academiei de Ştiinţe din New -York, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, deci un mare Om al vremurilor noastre, care merită cu prisosinţă această prezentare, inclusiv titlul de cetăţean de onoare al Gorjului! Să-i dorim din toată inima, din tot cugetul nostru, MULTĂ SĂNĂTATE, să ne onoreze cu prezenţa în Gorjul natal, unde mai are o soră, Angelica, la Drăguţeşti! Dar, de această dată, ne surprinde la superlativ cu o lucrare cu caracter istoric, în care porneşte de la identificarea obârşiei domniei sale: Mehedinţeanu-Buliga, mărturii, căutând în vechile hrisoave provenienţa numelui BULIGA, de la vulturul care trăia odinioară în munţii şi pe plaiurile ţării noastre, ca şi în toată zona Balcanilor, iar volumul de faţă, asupra căruia vom reveni cu mare drag şi cu deosebit interes, constituie rezultatul a peste 20 de ani de eforturi, prin care autorul prezintă documente şi mărturii care urmăresc păstrarea şi transmiterea numelor de familie Buliga şi Mehedinţeanu, cu origini în Oltenia, dar întâlnite în toată România şi chiar în Basarabia şi Bucovina, poate şi în Banatul sârbesc, de-a lungul a peste 400 de ani! Sunt aici prezentate cu mare dragoste o serie de personaje care au purtat aceste nume şi despre faptele cărora a fost confirmată o fărâmă de viaţă în legătură cu diverse evenimente şi întâmplări din zbuciumata lor existenţă. Fără nici o îndoială că lucrarea de faţă aruncă o lumină nouă asupra identităţii româneşti a personajelor în lupta lor pentru păstrarea independenţei, a gliei şi a credinţei străbune, constituind, în felul acesta, un îndreptar de reflecţie pentru gorjeanul de ieri, de azi şi de mâine, privind cunoaşterea originii sale şi descoperirea propriei personalităţi, a rostului vieţii sale în scurta trecere prin această lume trecătoare care ne deschide calea Împărăţiei veşnice a Lui Dumnezeu! (VA URMA).
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here