Despre semnificaţia Sărbătorii «Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul» – „În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru”!

454

Am sărbătorit «Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul», la o zi după Dumnezeiasca Arătare, pentru a afla modul cum era privit Înaintemergătorul Domnului în popor și cum îl vedem noi, mereu, pentru Biserica dreptmăritoare. Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului este cel mai mare dintre profeţi, glasul care strigă în pustie ,,gătiţi calea Domnului”, rugătorul pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeieşti, prorocul care L-a vestit pe Iisus Hristos, ca un înger pământesc şi om ceresc la graniţa dintre cer şi pământ, fiindcă uneşte Vechiul şi Noul Testament.
Este trimis de Dumnezeu în deşert ca să anunţe vestea cea bună a venirii lui Mesia Hristosul, şi să pregătească vestirea Lui Iisus, iar, în acest fel îşi împlineşte misiunea botezându-L pe Domnul în apele Iordanului. De acum strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească spre Slava Lui Dumnezeu.
Totuşi, chiar după venirea Harului şi moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul continua să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, Înaintemergătorul Domnului, model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi de rugăciune, iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti! Tot la 7 ianuarie, am cinstit şi aducerea preacinstitei sale mâini la Constantinopol, când Sfântul Evanghelist Luca, ajungând în cetatea Sevastiei, unde se spune că a fost îngropat trupul înaintemergătorului, şi luând de acolo mâna dreaptă a proorocului, a adus-o în cetatea lui, la Antiohia, unde prin ea s-au săvârşit multe minuni. Se mai spune că la praznicul Înălţării cinstitei Cruci, era înălţată de arhiereu şi aceasta cinstită mână a Botezătorului, iar, când se înălța, uneori se desfăceau degetele, iar alteori se strângeau, şi desfacerea degetelor însemna belşug de roade, iar strângerea, prevestea lipsă şi nerodire.
Pentru aceasta mulţi împăraţi, dar mai ales împăraţii Constantin şi Romano, Porfirogeneţii, care au împărăţit între anii 912-959, doreau să dobândească cinstită mână, pentru ca nu cumva să ajungă acest odor în mâinile păgânilor. În vremea celor doi împăraţi s-a făcut mutarea cinstitei mâini a Înaintemergătorului, prin diaconul Iov, de la biserica Antiohiei şi a fost adusă la Constantinopol, chiar în seara dumnezeieştii Arătări, la Vecernie, când este obiceiul să se săvârşească de către creştini Agheasma şi a fost aşezată în palatul împărătesc.
Preot, lector univ. dr. ION SORIN BORA, Biserica ,,Antim Ivireanu” Târgu-Cărbuneşti, directorul Departamentului Teologie al Facultăţii de Teologie-Ortodoxă Craiova

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here