Despre practicile vrăjitoriei și ghicitului

389

Incontestabil, Legea Divină dezaprobă ghicitul și vrăjitoria. Practici oculte de tot felul, cum ar fi vrăjile de dragoste, ghicitul în cafea, ghicitul în cărți sunt condamnate în Biblie, Dumnezeu îndemnându-ne la depărtarea de acestea. Anumite pasaje din Biblie ne cer să condamnăm categoric aceste ritualuri din poziția de creștin dedicat vieții în Hristos.
În zilele noastre, stresul, goana aceasta continuă după ceea ce nu ne aparține ne provoacă, cel mai bine spus, să apelăm la astfel de practici. Libertatea, puterea materialului, se transformă iată în căi către o viață inundată în păcat.
Aceste practici sunt păcate extrem de mari în fața lui Dumnezeu și atrag mari pedepse asupra națiunilor în mijlocul cărora se răspândesc. Chiar și în țara noastră, aceste obișnuințe sunt foarte des întâlnite, ziarele abundând cu publicitatea vrăjitorilor și ghicitorilor. Din punct de vedere religios, la fel considerat este și horoscopul transmis zilnic prin mijloacele menționate mai sus.
‘’ […] Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea să fie pedepsiți cu moartea […]’’ așa spune unul dintre pasajele biblice dedicate vrăjitoriilor de tot felul. Ghicitorii şi vrăjitorii se fac vrednici de pedeapsa cu moartea.
De asemenea, mersul la vrăjitori şi ghicitori nu este pe placul lui Dumnezeu. La fel de vinovați și vrednici de această pedeapsă sunt și cei care apelează la serviciile oferite de aceștia. Deși oamenii nu iau atitudine la timp, sau poate chiar niciodată, Dumnezeu nu va întârzia să aducă la îndeplinire judecățile Sale asupra lor.
De cele mai multe ori, căutarea de căi ușoare, de răspunsuri rapide, îndeamnă la ghicit, dar mai ales căutarea iubirii și a familiei. Cel mai mare dezavantaj în această situație este faptul că urmările ghicitului ajung să fie împărțite chiar în două categorii: o categorie de natură duhovnicească și una psihologică. Urmările psihologice sunt determinate de faptul că informațiile pe care le primim au un anumit efect asupra minții noastre, efect placebo ce seamănă cu cel al unui virus ce ‘’mănâncă’’ încet dar sigur componentele unui computer perfect funcțional. Informațiile primite greșit pot duce la forme grave de depresie, ne pot scoate din minți și ne pot băga chiar în mormânt.
Urmările duhovnicești, cele menționate și mai sus, intervin ca urmare a apelurilor făcute către puterile care ne doresc răul. În lumea duhovnicească acționează legile duhovnicești, conform cărora există bine și rău care nu sunt deloc abstracte, ci absolut concrete.
Psalmistul ne avertizează: ‘’Toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli’’ (Ps.95,5); deci, idolii neamurilor sunt demoni. Așadar, ghicitul este nociv pentru sufletul credinciosului, prin faptul ca încalcă legile duhovnicești pe care ni le-a dat Cel care a făcut această lume. Prin astfel de îndeletniciri, fie că le practicăm, fie că participăm la acestea omul Îi întoarce spatele lui Dumnezeu şi se oferă duhurilor întunericului. Prin mirajele date de vrăjitorii, diavolul pune stăpânire asupra sufletului nostru, nu vom aștepta ceea ce ne este dat de la Domnul, nu vom înfrunta ceea ce ne este dat de la Domnul, nu vom îndura ceea ce ne este dat de El.
Vom trăi într-o stare de mulțumire falsă, degradantă pentru sufletul omului și pentru temeiul nostru în viața dedicată lui Hristos. Ghicitul poate deveni o patimă foarte greu de biruit, omul renunțând la rațiunea cu care este înzestrat şi la răspunderea pentru viața sa. Îi va fi mai simplu să aleagă calea ușoară.
Rădăcina necazurilor stă în obiceiurile noastre rele. Suntem proprii noștri stăpâni în ceea ce ne privește obiceiurile și îndeletnicirile. Nici ghicitul şi nici vrăjitoriile nu ne vor înfrumuseța viața, sau nu o vor trăi în locul nostru. Cum dorim, așa ne-o creăm! Alegeți calea cea bună, urmând Legea lui Hristos!
Preot Tomescu Ion

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here