Despre istoricul Icoanei Maicii Domnului «Prodromiţa», pictată în anul 1863, acum 157 de ani!

776

În această Duminică a 5-a după Rusalii, în chip fericit sărbătorim împlinirea celor 157 de ani de la pictarea minunată a icoanei Maicii Domnului «Prodromiţa», aflată la Schitul românesc «Prodromu» din Sfântul Munte Athos. Să spunem că în vremea zidirii Schitului Românesc «Prodromu», primul stareţ, ieroschimonahul Nifon, plin de râvnă duhovnicească şi de negrăită evlavie către Maica Domnului, se gândea în ce chip ar putea dobândi o sfântă icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În acest scop, Cuvioşia sa vine în anul 1863 în România, la Iaşi, în vremea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, căutând un zugrav iscusit, care ar fi primit să zugrăvească icoana Maicii Domnului, în condiţiile pe care le dorea Părintele Stareţ: cu post şi rugăciune. Pentru aceasta, s-a aflat bătrânul pictor bisericesc Iordache Nicolau, care a primit cu bucurie solicitarea celor doi monahi aghioriţi veniţi la Iaşi, începând cu multă evlavie lucrul la o icoană mare, împărătească a Maicii Domnului. Iar, după ce a terminat de zugrăvit, aşa cum s-a priceput mai bi¬ne veșmintele şi fondul icoanei, a început a lucra la Sfintele Feţe, silindu-se cu toată priceperea şi râvna, însă, în mod cu totul inexplicabil, chipurile Fecioarei Maria şi al Pruncului Iisus din brațele ei, nu puteau fi zugrăvite de către iconar, iar icoana a rămas în acest fel nedesăvârșită. Deși era un pictor cu experiență, speriat și mâhnit că poate şi-a uitat meșteșugul, bătrânul iconar a acoperit icoana cu grijă, a încuiat atelierul şi a amânat lucrul pentru a doua zi dimineața, când, spre marea lui surprindere, a descoperit că icoana este desăvârșită, pictată cum se cuvine, cu fețele luminoase şi pline de dumnezeiesc har, fără să înțeleagă nicidecum, modul cum se petrecuse această minune. Înfricoșat de cele întâmplate, bătrânul pictor a lăsat şi o mărturie scrisă, care se găsește la schitul Prodromu, un document datat 29 iunie 1863, care reprezintă mărturia iconarului Nicolau Iordache şi iscălită cu propria sa mâ¬nă, deoarece Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Prodromiţa», pictată în anul 1863, acum 157 de ani, nu este făcută de mână omenească! În final, să spunem că la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul «Catedralei Mântuirii Neamului» a fost aşezată spre închinare o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului – «Prodromiţa» de la Schitul românesc «Prodromu» din Sfântul Munte Athos, care este o reproduce fidelă, în mărime naturală, a celei de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce priveşte pictura, cât şi ferecătura ei, spre deosebire de alte copii ale acestei icoane. Astfel, după modelul original al icoanei Maicii Domnului – «Prodromiţa» de la Schitul românesc «Prodromu» din Sfântul Munte Athos, ferecătura icoanei de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este lucrată din argint bogat ornamentat, iar coroanele Maicii Domnului şi Mântuitorului Hristos sunt împodobite cu pietre prețioase, iar, Icoana a fost pictată la atelierul «Panselinos» din Iaşi, de către tânărul şi regretatul pictor bisericesc Vasile Doroftei, care și-a dedicat întreaga viață studiului și promovării icoanei bizantine, înfrumusețând numeroase locașuri de cult din ţară, întru Slava lui Dumnezeu. Ferecătura din argint a icoanei a fost realiză în Grecia, în anul 2011 şi a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 24 octombrie 2011, la sfinţirea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, cu prilejul aducerii la Bucureşti a Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (24-28 octombrie 2011). Aşadar, sute şi mii de oameni sunt aşteptaţi Duminică, 12 iulie 2020, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, ca să se închine la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Prodromiţa»!
Preacucernicul Părinte, Preot Ioan VODISLAV, Parohia Pojogeni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here