Demarează evaluarea psihosomatică a copiilor din Gorj care încep clasa 0 în septembrie!

609

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj a stabilit programul pentru evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a preșcolarilor în vederea înscrierii în învățământul primar.

În perioada 26 mai – 30 iunie 2020, specialiștii din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj vor realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu au fost evaluaţi până la data instituirii stării de urgenţă şi care nu au frecventat grădinița sau s-au întors din străinătate, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare (conform O.M.E.C. nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.277/2020).Evaluarea dezvoltării copiilor se va efectua la sediul CJRAE Gorj din Târgu-Jiu, strada Tismana nr. 1 A, conform programului: în zilele de marți și joi, în intervalul orar 11.00 – 15.00 (în perioada 25 mai – 30 iunie 2020); în data de 25 iulie și în data de 27 august, în intervalul orar 11.00 – 15.00 (după 30 iunie 2020). Activitatea se va realiza în baza unei programări prealabile la unul dintre numerele de telefon: 0253/210.313, 0762.248.881 sau 0786.032.668, în intervalul orar 10.00 -14.00.,,Documentele necesare cu care se prezintă părintele / tutorele legal instituit / reprezentantul legal, însoțit de copil sunt: copie certificat de naștere copil; copie carte de identitate părinte/tutore legal; act care să ateste calitatea de tutore legal (dacă este cazul). Cererile prin care părinții solicită evaluarea dezvoltării copiilor vor fi furnizate de către profesorii evaluatori și vor fi completate în ziua evaluării sau vor fi descărcate de pe site-ul CJRAE Gorj www.cjraegorj.ro, completate și trimise online la următoarea adresă de e-mail gorjcjrae@gmail.com sau office@cjraegorj.ro sau prin poștă la următoarea adresă: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, strada Tismana nr .1 A, cartier Bârsești, localitatea Târgu-Jiu, cod poștal 210205, Județul Gorj”, a anunțat conducerea CJRAE Gorj.Activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare a copilului se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și de protecție a sănătății. La încheierea evaluării dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul este comunicat, în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. Dacă evaluarea arată că nivelul dezvoltării copiilor nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, aceştia vor fi înscrişi la grădiniţă, în grupa mare. Părintele / tutorele legal instituit / reprezentantul legal depune, în copie, rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării la unitatea de învăţământ unde se înscrie copilul. În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here