Decolmatare pe 2,2 km a pârâului Mierea, la Crușeț

793
În aceste zile, personalul Apele Române Jiu – Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj a ajuns pe pârâul Mierea, la Crușeț, pentru a-l decolmata pe o lungime de 2,2 km, în zona Miericeaua.
”Precipitațiile abundente căzute în perioada anterioară au determinat viituri repetate și semnificative pe pârâul Mierea, antrenând material aluvionar, afectând proprietățile cetățenilor riverani cursului de apă menționat.
Prin lucrările făcute pe acest curs de apă, colegii din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj Apele Române Jiu vor aduce albia minoră a pârâului Mierea la parametrii optimi de preluare a viiturilor prin secțiunea respectivă și evitarea producerii eventualelor pagube la inundații.
Scopul principal al lucrării îl reprezintă:
-punerea în siguranță a proprietăților riverane cursului de apă;
-asigurarea secțiunii optime de scurgere la ape mari;
-diminuarea efectelor negative asupra mediului.
Această lucrare se execută mecanizat, angajații Apele Române Jiu folosind utilajele din dotarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj: 1 excavator și 1 autoremorcher cu remorca trailer.
Lucrarea constă în:
-defrișare manuală a suprafețelor;
-defrișare cu motocoasa a suprafețelor;
-doborâre mecanică a arborilor;
-săpătură mecanică cu excavatorul, t.c.2;
-scoaterea cu mijloace mecanice a cioatelor;
-târârea în depozit a arborilor sau cioatelor;
-transport utilaj cu trailerul pe distanța de 130 km.
Decolmatarea pârâului nu înrăutățește nivelul actual al apelor de suprafață sau subterane și nu influențează negativ obiectivele din zonă.
Soluțiile tehnice aplicate nu induc modificări ale echilibrului ecologic, ci din contră, după punerea în funcțiune a lucrărilor de regularizare, se pun bazele revenirii în cadrul natural”, au comunicat reprezentanții de la Apele Române Jiu.