Decizii fiscale fără ştampilă

278

În ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1536/2014, pentru modificarea ordinului 1107/2012, privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, se arată că trei decizii ale Administraţiei Publice a Finanţelor Publice (AJFP) nu mai au nevoie de ştampilă pentru a fi valabile. Acest ordin introduce în categoria actelor administrative şi procedurile emise de organele fiscale valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent următoarele decizii: decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale; decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor; decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Totodată, actul normativ menţionat elimină din categoria actelor administrative şi procedurale emise de organele fiscale prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătură şi ştampilă, decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here