De la 1 martie, start la împădurirea terenurilor agricole

134

teren agricolAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi să-şi împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro. Gorjenii care sunt interesaţi să aplice pentru Măsura 221 trebuie să depună cererile la Oficiul Judeţean al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în perioada desfăşurării sesiunilor de primire a proiectelor.

Fondurile sunt acoperite în proporţie de 100% din bani publici şi vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Prima sesiune de depune a cererilor de finanţare pentru proiectele de investiţii se desfăşoară în perioada 1 – 30 martie, urmând ca cea de-a doua sesiune să fie deschisă din data de 2 mai şi până pe 31 mai. Utimele două sesiuni vor avea loc între 16 august – 14 septembrie, respectiv 15 noiembrie – 14 decembrie. Prima împădurire a terenurilor agricole este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii. Terenurile agricole deţinute, care vor fi împădurite, trebuie să fi fost declarate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin doi ani de zile, iar pentru terenul respectiv să fi fost respectate, în toată această perioadă, Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu.

Împăduriri şi lângă oraşe

Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole de la nivelul judeţului, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile situate în luncile râurilor dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare. Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Pentru ca un fermier să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire. Plantaţiile forestiere trebuie să fie constituite, în funcţie de zona geografică, din speciile prezentate în Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro). Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here