D’ale culturii şi literaturii gorjene

955

VIII
La o privire retrospectivă, cât de cât inteligibilă, asupra lansărilor de carte, din toamna anului 2022 şi până-n primăvara pluvial-friguroasă a anului următor, 2023, ajungând la Festivalul Internaţional de Literatură Tudor Arghezi, ediţia 43, din zilele 18, 19, 20 şi 21 mai, trebuie să ne mai referim, lapidar, la alte patru dintre aceste evenimente cultural-literare remarcabile.
Două dintre ele s-au derulat în spaţii didactice, recte, în ambianţele instructiv-educative ale învăţământului preuniversitar, liceal şi gimnazial, prima lansare de carte la Colegiul Tehnic de Chimie Gheorghe Magheru, în amfiteatrul Titu Rădoi, renumitul profesor şi coordonator al vestitului cenaclu literar Columna din Târgu-Jiu, iar a doua, la Şcoala Gimnazială Pompiliu Marcea din municipiu.
La Colegiul Tehnic de Chimie Gheorghe Magheru din Târgu-Jiu, a fost creat climatul cultural-literar şi instructiv-educativ propice lansării cărţii de versuri cu titlul Omul tainic, pur şi simplu de poetul şi medicul Doru V. Fometescu, apărută la editura pim din Iaşi în anul 2023. Autorul acestui volum de vreo o sută cinzeci de pagini ne-a făcut surpriza de a reproduce, pe coperta finală, un amplu text critic datat 10 mai 2014, referitor la creaţia poetică a acestui autor publicată şi editată cu aproape un deceniu în urmă. Constatăm cu satisfacţie că acest citat poate fi aplicat, în mare măsură, volumului actual cu titlul de mai sus: Doru V. Fometescu se poate situa în continuarea unei tradiţii ilustre, aceea a medicilor-scriitori sau a scriitorilor-medici din literatura naţională şi… universală (…) El este, prin viziune, tematică şi stil, o fiinţă introvertită, dar şi exuberantă, esenţialmente lirică şi eseistică. Omniprezent, iniţiativ şi inventiv în domeniul vast şi generos al culturii literaturii şi artei gorjene, scriitorul Doru V. Fometescu se manifestă dezinvolt şi original în ipostaze literare multiple prin activităţi şi societăţi menite să implice finalităţi şi semnificaţii profunde de ordin ontologic, gnoseologic şi mitologic, ilustrate printr-un discret şi incitant spectacol de personalitate.
Volumul Omul tainic, pur şi simplu se constituie din trei capitole sau secvenţe editoriale cu titluri distincte: I. Omul tainic, pur şi simplu, un titlu omonim celui dat cărţii; II. Dincolo de Tranzienţă şi III. Întrezăriri suflet-eşti. Treisprezece pagini, la sfârşitul acestei cărţi structurează complet, cu un portret de autor dublat de un altul realizat de graficianul Grigore Haidău şi de poza lui Doru V. Fometescu care Dăruie Vieţii Farmec, apoi Activităţi extraprofesionale dăruite binelui public (preşedinte al Societăţii culturale Alexandru Ştefulescu, director al publicaţiei cultural-literare Ager, fondator al revistelor Fluidul roditor şi Prosens, redactor al publicaţiei Gorjul medical) şi cu mai multe referinţe critice de Nicolae Diaconu, Ion Mocioi, Ion Popescu- Brădiceni, Lazăr Popescu, Romulus Iulian Olariu, Ion Buzera, Alex Gregora, Nicolae Dragoş, Ion Trancău şi alţii.
Poetul Doru V. Fometescu editează această carte cu poezii alese ca fiind creaţii dintr-un interval de timp mai îndelungat, oarecum antologice, definitorii pentru întreaga sa activitate literară şi pentru întregul lui univers de teme şi motive poetice, generale, adică universale, şi particulare, originale, de natură ontologică, gnoseologică, estetică, morală şi religioasă.
Cartea sa Omul tainic, pur şi simplu oferă cititorilor poeme mai ales conceptualizante, axate pe aceste teme şi motive, în versuri clasice şi moderne, sugestive şi expresive, uneori în forme susceptibile de revizuiri şi sublimări.
Omul tainic ar trebui să fie şi să rămână poetul autentic, pur şi simplu, înzestrat cu spirit creator pentru a determina în creaţia ulterioară fuziunea expresivă a stărilor raţionale şi afective, subiective şi obiective.
Ion Trancău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here