Cursuri pentru formare profesională, organizate de AJOFM Gorj

156

Începând din această lună, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj organizează cursuri pentru formare profesională. Aceste cursuri sunt gratuite.

Cursurile pentru formare profesională organizate în Gorj vor fi pentru: lucrător în comerţ, instalator gaze, asistent de gestiune, contabil şi agent de pază. “Persoanele care doresc să beneficieze de aceste cursuri gratuite trebuie obligatoriu să fie înregistrate în baza noastră de date ca persoane în căutarea unui loc de muncă”, a declarat Ana Maria Niculescu, purtătorul de cuvânt al AJOFM Gorj. Specialiştii din cadrul AJOFM, ne explică în ce mod sunt organizate aceste cursuri, ţinându-se seama de cerinţele de moment şi de perspectiva pieţei muncii. Accesul la programele de formare profesională se va face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. Iar pentru persoanele care doresc să se înscrie la programele de formare profesională, acestea aflându-se în căutarea unui loc de muncă vor prezenta la AJOFM Gorj următoarele acte: recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; cerere de înscriere la programul de formare profesională; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege; actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de naştere, în original şi în copie; actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

Persoanele din mediul rural depun şi alte acte
Reprezentanţii instituţiei ne mai precizează de altfel că persoanele înregistrate la AJOFM Gorj care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, vor depune pe lângă actele prevăzute mai sus şi următoarele acte: actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice; dovada că desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz.
A. Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here