Cursuri de specializare în cadrul unui proiect lansat la Târgu-Jiu

348

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Centrul de Formare în Profesiuni Sociale ”Pro Vocație”, a organizat, în data de 13 iunie 2014, conferinţa de lansare a proiectului „Servicii integrate – Abordare optimă în vederea ocupării forței de muncă” în județul Gorj, în sala de conferințe a Consiliului Județean Gorj.

Lansarea a dat participanților oportunitatea de a analiza și de a-și exprima opinia privind problemele din sfera ocupării forței de muncă, subiect sensibil și de mare actualitate, mai ales pentru comunitățile cu populații vulnerabile. La conferința de lansare a proiectului au participat oficialități din județ, reprezentanți ai societății civile, ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială, ai Direcției de Sănătate Publică, cât și reprezentanți ai autorităților locale din județ. “Proiectul își propune să contribuie la incluziunea pe piața muncii, în activități non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, prin intermediul programelor de formare, orientare și dezvoltare profesională, folosind abordarea integrată. În cadrul acestui proiect vor fi create și dezvoltate 6 centre comunitare de servicii integrate, care furnizează servicii ce vizează consolidarea competențelor socio-profesional-muncă a persoanelor din mediul rural, din Regiunea Nord – Est și Regiunea Sud-Vest.
Centrele Comunitare de Servicii Integrate vor fi amplasate în 6 localități selectate din Regiunea Nord – Est și Regiunea Sud-Vest și vor fi înființate în parteneriat cu autoritățile locale”, a precizat Mariana Sandu, coordonatorul proiectului.

Servicii pentru şomeri
Activitățile proiectului vizează să ofere servicii integrate pentru cel puțin 800 de persoane inactive, 600 de persoane ocupate în agricultura de subzistență și 400 de şomeri. În centre se vor furniza servicii de consiliere și orientare privind formarea profesională și oportunitățile de ocupare a membrilor comunităților rurale, servicii de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și asistență privind înființarea de mici afaceri, servicii de informare, educare, conștientizare cu privire la importanța sănătății și servicii de consiliere socială în funcție de nevoile celor care se vor adresa centrelor.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here