Cursuri de cetăţenie activă pentru elevii gorjeni

177

ardr (1)Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR) anunţă implementarea Activităţii 4. – Construcţia cadrului instituţional pentru educaţie extra-curriculară pentru cetăţenie activă din cadrul proiectului „Educaţie Extracuriculară pentru Cetăţenie Activă”, co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activitatea derulată în prezent de ARDR Gorj vine după finalizarea Activităţii 3. – Înfiinţarea şi Dotarea Centrelor de Resurse pentru Activităţi Extracuriculare de promovare a cetăţeniei active, centre care funcţionează în incinta fiecărei şcoli, fără statut juridic, servind drept spaţiu de derulare a activităţilor extracuriculare pentru cetăţenie activă. Cele 12 centre au fost utilate cu echipamente electronice şi mobilier de birou şi sunt conectate la internet. Managementul Centrelor este asigurat de către un cadru didactic ce a fost format ca şi coordonator pentru activităţi educative extracuriculare pentru cetăţenie activă. ARDR derulează în continuare Activitatea 4. – Construcţia cadrului instituțional pentru educaţie extra-curriculară pentru cetăţenie activă care conţine subactivitatea în curs de implementare şi anume instruirea grupurilor de iniţiativă. Cele 12 grupuri de iniţiativă au fost grupate în patru clustere geografice şi sunt instruite în domeniul managementului proiectelor extracuriculare pentru cetăţenie activă.

Trei cursuri, deja finalizate

ardrPrimul curs a avut loc pe parcursul a trei zile într-un cadru rezidenţial în perioada 1 – 3 iulie a.c. cu trei unităţi de învăţământ partenere şi anume G.S.I Baia de Fier, Colegiul Mihai Viteazul Bumbeşti-Jiu, Liceul Teoretic Novaci. La acesta au participat 12 elevi din clasele V – XII împreună cu cadre didactice delegate din cele trei unităţi de învăţământ partenere si anume Maria Ghiţu, profesor coordonator în cadrul Liceului Teoretic Novaci, Maria Rădescu, profesor coordonator în cadrul G.S.I Baia de Fier şi Camelia Piscanu, director adjunct profesor coordonator în cadrul Colegiul Mihai Viteazul Bumbeşti-Jiu. Cel de-al doilea şi cel de-al treilea curs au avut deja loc pe parcursul a şase zile în perioada 13 – 17 iulie cu alte şase unităţi de învăţământ partenere: G.S.I Bustuchin, Şcoala Generală Hurezani, Colegiul Naţional “Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Generală Muşeteşti, G.S.I de Petrol Ţicleni, G.S.I Tismana, participând 24 elevi din clasele V – XII împreună cu cadrele didactice delegate. Elevii au fost instruiţi şi iniţiaţi în următoarele domenii şi concepte cheie: coeziune de grup – comunicare, lucru în echipă, dar şi conceptele de voluntariat, cetăţenie activă şi educaţie extracuriculară. Obiectivul general al proiectului constă în “Creşterea capacităţii de management a activităţilor educative extracuriculare pentru cetăţenie activă a 12 unităţi de învăţământ din mediul rural şi minier din judeţ, exprimată prin dezvoltarea de instrumente, formarea de competenţe şi implementarea de activităţi educative ce promovează cetăţenia activă în rândul elevilor.” Proiectul se derulează pentru o perioadă de doi ani, începând cu 01.04.2010, în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală şi 12 unităţi de învăţământ din judeţ: G.S.I Baia de Fier, G.S.I Minier Bâlteni, Colegiul Mihai Viteazul Bumbeşti-Jiu, G.S.I Bustuchin, Şcoala Generala Hurezani, Colegiul Tehnic Mătăsari, Şcoala Generala Muşeteşti, Liceul Teoretic Novaci, Şcoala Generala nr. 3 Rovinari, Colegiul Naţional “Tudor Arghezi”, Târgu-Cărbuneşti, G.S.I de Petrol Ţicleni, G.S.I Tismana.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here