Cu veniturile din arendă la Direcţia de Finanţe

120

teren agricolProprietarii gorjeni de terenuri agricole date în arendă vor plăti din acest an impozit pe veniturile obţinute din aceasta. Aceste venituri vor fi stabilite cu ocazia încheierii contractelor sau prin acte adiţionale la contracte şi înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj.

Pe baza veniturilor obţinute va fi stabilită suma de plată ca impozit. Impozitul va fi reţinut prin stopaj la sursă, respectiv cel care a dat terenul în arendă nu va mai veni să depună banii la Fisc, ci arendaşul va face plata, va reţine impozitul şi îl va vira la bugetul statului. Înregistrarea contractelor de arendă şi orice modificare la aceste contracte este obligatoriu să se facă la organele fiscale unde sunt înregistraţi contribuabilii, persoanele fizice, care dau în arendă bunuri agricole, în termen de 15 zile de la încheiere. Până acum, contractele de arendă se înregistrau numai la consiliul local unde era situat bunul agricol dat în arendă.

Formularul 200, depus până pe 25 mai

Veniturile din arendă realizate de persoanele fizice din judeţul nostru în anul fiscal 2011 se declară de către contribuabilii persoane care au încasat aceste venituri în formularul 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul 2011, depus la Fisc până la data de 25 mai 2012. Impozitul se va plăti în baza Deciziei de impunere care va fi comunicată de organele fiscale. De asemenea, potrivit noilor legi, pentru contractele de arendă aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligaţi să notifice în scris printr-un act adiţional la contract, asupra modalităţii de impunere înainte de data efectuării primei plăţi. Notificarea se înregistrează la DGFP Gorj în termen de 15 zile de la întocmirea documentului. Începând cu anul fiscal 2012, pentru veniturile din arendă sunt două modalităţi de calculare şi de plată a impozitului, respectiv prin reţinere la sursă şi în sistem real pe baza contabilităţii în partida simplă.

Deducere de 25%

Veniturile obţinute de persoanele fizice care dau în arendă bunuri agricole se calculează pe baza raportului juridic sau a contractului de arendă încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani sau echivalentul în lei a produselor în natură primite. În cazul în care drept plată de arendă se primesc produse, echivalentul în lei se calculează pe baza preţurilor medii la aceste produse, care sunt stabilite în fiecare an fiscal prin hotărârea Consiliului Judeţean Gorj. Venitul net asupra căruia se calculează impozitul de plată se calculează prin deducerea din venitul brut a unei cote de 25%; la acest venit net se aplică şi cota de impozit de 16%.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here