Cu echipe mixte – SGA Gorj a demarat campania de salubrizare în judeţ

592

Comisia mixtă numită la nivelul judeţului Gorj, prin Ordinul Prefectului nr. 100/22.03.2019, formată din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj, Garda Naţională de Mediu Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, îşi desfăşoară în perioada 25 martie -30 aprilie 2019 ,,Programul acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari”.

Se procedează la verificarea existenţei depozitelor de deşeuri şi material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, a modului în care au fost salubrizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi. „La nivelul fiecărei primării verificate se va întocmi un proces-verbal cu concluziile verificării, termenele şi masurile stabilite pentru remedierea situaţiilor, astfel încât măsurile dispuse, să conducă la diminuarea unor eventuale poluări sau inundaţii. Acolo unde nu vor fi respectate termenele stabilite, se vor aplica sancţiuni celor cu responsabilităţi în salubrizarea cursurilor de apă, în conformitate cu prevederile legale”, se arată într-un comunicat transmis de conducerea SGA Gorj.
Echipele SGA Gorj întreprind permanent măsuri de prevenţie şi combatere a poluărilor accidentale, informând cetăţenii atât în mod direct, dar şi indirect, prin intermediul autorităţilor publice locale, în funcţie de comunitatea căreia îi aparţin, să nu abandoneze deşeurile, indiferent de natura lor, în apropierea cursurilor de apă sau chiar în albiile acestora, ci să apeleze la societăţi specializate în acest domeniu sau să îşi creeze propriile spaţii de depozitare a acestora.
Este de precizat faptul că, în cursul săptămânii trecute au început lucrările de întreţinere şi reparaţii pe cursurile de apă din administrare, astfel: Decolmatare pârâu Ciocadia la Bengeşti–Ciocadia, zona Liniuţa, constă în decolmatare albie minoră pe o lungime de 500 metri şi are drept scop stoparea fenomenului de eroziune a malurilor şi asigurarea secţiunii optime de scurgere la ape mari: Întreţinere dig la regularizare şi îndiguire râu Amaradia, zona Drăguţeşti, constă în defrişarea mecanică a digului râu Amaradia pe o suprafaţă de 6 hectare pentru întreţinerea corespunzătoare a digului; Întreţinere dig la regularizare şi îndiguire râu Şuşiţa la Târgu Jiu, amonte pod DN Târgu Jiu – Turnu Severin, constă în decolmatare albie minoră pe o lungime de 1,2 kilometri şi are drept scop stoparea fenomenului de eroziune a malurilor şi asigurarea secţiunii optime de scurgere la ape mari; Întreţinere dig la canal deviere râu Jiu, aval evacuator, constă în defrişarea mecanică pe o suprafaţă de 2 hectare pentru întreţinerea corespunzătoare a lucrării. Lucrările menţionate au menirea de eliminare a riscurilor de eroziune a malurilor şi inundarea zonelor riverane cursurilor de apă. Acestea sunt executate cu forţe proprii ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, atât mecanice, cât şi umane.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here