Cronică de carte – Titu Pânişoară, cu şi printre „Primarii Târgu-Jiului”

352
carteA apărut nu cu foarte mult timp în urmă, cu o reuşită lansare desfăşurată la Biblioteca judeţeană ,,Christian Tell”, masivul volum în cuarto cu peste 300 de pagini, lucrarea de referinţă cu titlul „Primarii Târgu-Jiului”, semnată de ilustrul publicist şi condeier ing. Titu Pânişoară, la Editura „Măiastra” director Dumitru (Minel) Cinciulescu, culegerea computerizată de Rodica Teişi, Dan Gureanu şi cu o excelentă ilustraţie pe coperta I a cărţii, realizată, ca şi cazul altor lucrări anterioare ale autorului, de fiica acestuia, distinsa prof. Daciana Titusana Merfu(Pânişoară).
A fost necesară această laborioasă carte? Desigur , nu numai necesară, dar şi utilă, binevenită şi, printr-o consecinţă logică, firească, onorantă şi salutară!

Pentru că, de la eminentul istoric gorjean Alexandru Ştefulescu savantul care, stingându-se din viaţă în 1910, editând în ultimu-i deceniu de vieţuire pământeană lucrările fundamentale(„Gorjul istoric şi pitoresc”, „Istoria Târgu-Jiului”ş.c.l.), de-atunci, puţini dintre cercetătorii noştri s-au încumetat la o asemenea abordare de ansamblu, sau, dacă au făcut-o, au făcut-o doar fragmentar, secvenţial. Între aceştia, îi amintim cu pioşenie pe dr.prof.Cornel Cârstoiu, Elena Udrişte, Elisabeta Ruşinaru, însuşi Titu Pânişoară, cu lucrarea „Târgu-Jiu-monografie”(2003) sau „Amintirile oraşului”(2006) ş.a.

Fără a avea un caracter exhaustiv- cum mărturiseşte autorul în prefaţă- „Primarii Târgu-Jiului” reînnoadă şi aduce la zi „biografia” administrativă a municipiului de pe Jiul de Sus, de la 1864, anul marilor reforme ale domnitorului patriot Alexandru Ioan Cuza, până la înfăptuirile de azi-promise şi-n continuare-ale actualului primar, ing.dr.Florin Cârciumaru, care negomirean de obârşie, se străduieşte să fie prin realizările sale un destoinic şi de neuitat fiu al acestui oraş de legendă.
Anul 1864 este momentul istoric când va fi numit oficial primul primar al Târgu-Jiului, dascălul Constantin Stanciovici Brănişteanu, după care s-au perindat alţi 60 de ” judeţi” sau „sudeţi”, între care, pentru o perioadă extrem de dificilă şi controversată încă, însuşi autorul lucrării, ing. Titu Pânişoară, primarul care a închis un ciclu, în decembrie 1989. Fiecărui primar, distinsul monograf T.Pânişoară îi plămădeşte mai mult sau mai puţin profilul moral, secvenţe biografice şi le însumează tuturor principalele realizări edilitare, care, prin tehnica asamblării panoramice, configurează imaginea pluridimensională a municipiului de acum, ca şi perspectivele dezvoltării sale până-n 2012.
O asemenea lucrare de autor – nu de colectiv, cum se procedează îndeobşte! -presupune trudă zăbavnică, zeci şi sute de ore rezervate cercetării de arhivă, consultarea, conspectarea şi fişarea cărţilor de referinţă din rafturile bibliotecilor, conceperea arhitecturii, redactarea propriu-zisă a lucrării, plus urmărirea derulării ultimei etape, pe fluxul tehnologic al tipografierii. Toate acestea demonstrează cu prisosinţă vocaţia de cercetător a ing. Titu Pânişoară şi dezvăluie cititorului probitate, meticulozitate, acribie de condeier, adică rigoare, corectitudine şi aplicaţie ştiinţifică, fără a exclude nici pe departe harul beletristic, în măsură ca toate aceste virtuţi reale să ofere o lectură interesantă, plăcută, incitantă pe alocuri, încărcată peste tot de învăţăminte. Este o dovadă peremptorie că, în aparenta dispută dintre mijloacele moderne, ultrasofisticate de comunicare în masă(internet, e-mail, blog,etc.), o carte bună, o carte adevărată va fi întotdeauna bine primită de publicul cititor şi-şi va găsi de-a pururi „locul ei sub soare”, cum se întâmplă neîntrerupt de când a început să se-nfiripe, acum vreo cinci secole, mirobolanta „Galaxie Guttenberg”.
Publicistul scriitor Titu Pânişoară (n.2 septembrie 1932) nu este doar un redutabil şi un eminent specialist tehnolog şi nu numai un fost prim edil al Târgu-Jiului, până-n răscrucea lui Decembrie 1989, ci şi – în pofida aparenţelor- un om blând şi bun, cum îl sfătuia Kogălniceanu pe col. Alexandru Ioan Cuza, în ianuarie 1859, un om hotărât, exigent şi competent, de o rară sensibilitate drept şi riguros cu sine şi cu toţi cei din preajma sa, un bun cunoscător de oameni, şi un fin observator, un analist şi un adept al principiului sfânt de „lucru bine făcut”, cum observă şi prof.jr.Alexandru Doru Şerban, care a scris secţiunea „Titu Pânişoară” din cuprinsul „Primarilor Târgu-Jiului”, sau prof. Zenovie Cârlugea, doctor în filologie, posfaţatorul cărţii şi autorul primei recenzii, publicată imediat după lansare, într-un număr din „Gorjeanul” la început de iunie 2009. Şi iată cum, în acest an, când la început de septembrie, dl. Titu Pânişoară şi-a sărbătorit cvasi-jubileul celor 77 de ani de viaţă, domnia-sa poate să se mândrească şi cu un remarcabil bilanţ apărut pe nu mai puţin de 16 cărţi relevante şi onorante, o adevărată performanţă care se adaugă cu modestia-i caracteristică altor şi altor notabile împliniri relevante. Vivat, crescat, floreat.
Prof.G.Manoniu
N.B.La festivitatea de lansare a volumului „Primarii Târgu-Jiului”, au rostit alocuţiuni elogioase dedicate autorului prof. Alexandra Andrei, moderatoarea evenimentului, viceprimarul ec. Gabriel Sanda, prof.Gh.Gorun, doctor în istorie, prof. jr. Alexandru Doru Şerban, prof. Zenovie Cârlugea, conf. Univ. Ion Popescu (Brădiceni), doctor în filologie, col.(r.) Ion Bărbulescu, preşedintele Filialei Gorj „General Ion Culcer” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,ş.a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here