Criteriile de performanţă, dezbătute la Universitatea „Constantin Brâncuşi”

537

IMG_9514Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a susţinut o conferinţă de presă în care s-au dezbătut şi criteriile minime de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi didactică. Standardele minime ale rezultatelor activităţilor didactice şi ştiinţifice sunt prevăzute în lege şi sunt incluse în contractele de muncă.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) şi-a asumat o misiune de educaţie şi cercetare, pentru îndeplinirea căreie cadrele didactice şi cercetătorii ştiinţifici angajaţi ai UCB trebuie să atingă şi să depăşească anumite standarde. Astfel, pentru postul de asistent universitar se cere minim o lucrare apărută în revistele clasificate, minim două lucrări susţinute şi publicate la Conferinţe naţionale şi participarea în colectivul de elaborare sau implementare a cel puţin un contract de cercetare sau proiect pe fonduri structutrale, ori proiect european; pentru postul de lector şi şef de lucrări este necesar să fie îndeplinite următoarele cerinţe: minim o lucrare apărută în revistele internaţionale indexate în baze de date, minim două lucrări apărute în reviste clasificate, minim două lucrări susţinute şi publicate la Conferinţe naţionale, participarea în colectivul de elaborare sau implementare a cel puţin un contract de cercetare sau proiect pe fonduri structutrale, ori proiect european.

Pentru postul de conferenţiar universitar sunt stabilite următoarele target-uri: minim o lucrare susţinută în conferinţe indexate ISI, minim două lucrări apărute în reviste clasificate, minim două lucrări susţinute şi publicate la Conferinţele naţionale sau internaţionale şi participarea în colectivul de implementare a cel puţin un grant/contract de cercetare sau proiect pe fonsuri structurale, sau program european.

Postul de profesor universitar presupune îndeplinirea următoarelor criterii: minim o lucrare apărută în revistele indexate ISI, minim o lucrare susţinută în conferinţe indexate ISI, minim trei lucrări apărute în reviste clasificate şi participarea în colectivul de implementare a cel puţin un grant/contract de cercetare sau proiect pe fonsuri structurale, sau program european.

Desigur, există posibilitatea de a fi făcute şi o serie de echivalări, stabilite conform legii.

În ceea ce priveşte activitatea didactică, standardele minime cuprinse în contractul de muncă presupun editarea a cel puţin un îndrumar de laborator, seminar sau proiect sau a unui curs universitar, ori a unei cărţi de specialitate, tratat, ghid, într-o editură recunoscută CNCS.

Conform reprezentanţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi”, activitatea didactică şi ştiinţifică este evaluată după un an calendaristic, în conformitate cu metodologia de evaluare ce va fi aprobată de Senatul UCB. În cazul în care, într-un an un cadru didactic depăşeşte valorile minime stabilite anterior, aceste depăşiri vor fi luate în considerare în anii următori.

Minodora Sucea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here