Crescătorii de ovine şi caprine pot depune cererea pentru subvenţii la APIA Gorj

172

Crescătorii de ovine şi caprine pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj, începând de vineri, cererea pentru plata subvenţiilor pe cap de animal aferente anului 2013. În Gorj sunt aşteptaţi să-şi depună cererile de sprijin financiar pe cap de animal, un număr de aproximativ 500 crescători de ovine şi 300 crescători de caprine pentru un număr total de peste 125.000 capete.

Potrivit APIA Gorj crescătorii de ovine şi de caprine pot depune cereri de sprijin financiar pe cap de animal în perioada 5 aprilie – 30 aprilie 2013. Iar pentru a beneficia de sprijinul financiar solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe de eligibilitate: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei. De asemenea efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013.

Cerere vizată
Este necesar ca cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă. Cererea vizată trebuie depusă de asociaţiile crescătorilor ovine/caprine legal constituite, însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitatea/ cartea de identitate/ codul unic de înregistrare/ certificat de înregistrare, după caz; dovada cont bancar activ, totodată certificatul de înscriere în Registrul Unic de Identificare, lista cu numerele de identificare ale ovinelor/caprinelor existente în exploataţie şi înregistrate la medicul veterinar pentru care se solicită prima.

Documente, depuse de Asociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine şi caprine
Asociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine şi caprine cu drept de viză, trebuie să depună la APIA următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală; hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei; adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei; bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară; dovada că au cel puţin un angajat specialist, inginer zootehnist sau medic veterinar de minimum 10 luni până la data depunerii documentaţiei; copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2012-2013. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Control la adresă
Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă. “În urma controalelor efectuate, în cazul în care se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării pe teren sau în Registrul Naţional al Exploataţiilor, se vor aplica reduceri sau excluderi de la plată. La noi în judeţ sunt aşteptaţi să-şi depună cererile de sprijin financiar pe cap de animal, un număr de aproximativ 500 crescători de ovine şi 300 crescători de caprine pentru un număr total de peste 125.000 capete”, a precizat Constantin Negrea, şeful APIA Gorj.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here