CPECA Gorj, la ceas de bilanț

255

Pe parcursul anului 2016, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj au continuat implementarea proiectelor, campaniilor  naţionale şi locale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri prin informarea, educarea şi conştientizarea elevilor, studenţilor şi adulţilor cu privire la efectele consumului de tutun, alcool şi droguri asupra organismului, precum şi cu privire la consecinţele sale în plan fizic, psihic şi social.

Pentru conştientizarea şi implicarea întregii populaţii şcolare în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc, CPECA Gorj a dezvoltat, la nivel judeţean, proiecte naţionale şi judeţene, în care au fost implicate autorităţile locale, instituţii publice locale şi organizaţiile neguvernamentale partenere.
Ca și proiecte naționale implementate de către CPECA și partenerii locali menţionăm: ”Mesajul Meu Antidrog”, ediția a XI-a, la care s-au înscris un număr de de 53 elevi de la majoritatea unităților școlare din județul Gorj ; ”Fred Goes Net”, proiect prin care a fost realizat un curs FRED, la care au participat un număr de 8 beneficiari, și “Studiul privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional”, prin care au fost aplicate 873 de chestionare în rândul elevilor de la cele 10 unități școlare din județul Gorj.
În ceea ce privește proiectele locale, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj și partenerii locali au implementat un număr de 8 proiecte, din care 4 finalizate: ,,Copiii noștri cresc frumos” ,,Împreună pentru o viață sănătoasă! ”, ,,Adolescență fără vicii” și ,,Prevenirea violenţei în şcoală” și 4 în implementare: ”Împreună pentru o viaţă sănătoasă”, ”Adolescență fără vicii”, ”Educație pentru sănătate” și ,,Copiii noștri cresc frumos”.
În cadrul acestor proiecte, au fost desfășurate 20 de activități, la care au participat 532 elevi, 544 preșcolari și 67 cadre didactice.

Activități punctuale în rândul elevilor
Pe parcursul anului 2016, CPECA Gorj și partenerii locali au desfășurat 40 de activități punctuale în rândul elevilor din județul Gorj, la care au participat 1593 elevi, 195 elevi și 112 cadre didactice.
În domeniul prevenirii în familie, în anul 2016, specialiștii CPECA Gorj au implementat, în parteneriat cu DGASPC Gorj, proiectul local ,,Fără vicii!”, proiect adresat copiilor instituțíonalizați din structura DGASPC Gorj. În cadrul proiectului, au fost desfășurate un număr de 7 activități, la care au participat 58 de copii instituționalizați, precum și personalul angajat al DGASPC. De asemenea au fost desfășurate un număr de 6 activități punctuale, la care au participat 66 de copii instituționalizați și personal angajat al DGASPC.
În comunitate, CPECA Gorj a implementat proiectul local „Sănătos prin sport” – proiect desfăşurat în colaborare cu baza sportivă „Dolce Vita” Tg Jiu. În cadrul proiectului, au fost desfășurate un număr de 5 activități la care au participat 235 de persoane.
Ca și activități punctuale, au fost desfășurate un număr de 22 activități, la care au participat 87 specialiști în domeniul asistenței medicale și 779 persoane de diferite vârste.

Evenimente de importanță deosebită
Specialiștii CPECA Gorj au participat și organizat o serie de activități pentru marcarea unor evenimente de importanță deosebită, precum programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ „Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberculozei“ 24 martie, Ziua MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN”- 31 MAI 2016, Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri“- 26 iunie, Ziua Naţională Fără Tutun-17 noiembrie. La aceste activități au participat un număr de 70 preșcolari, 398 elevi, 80 studenți, 34 cadre didactice și 500 persoane de diferite vârste.
În domeniul asistenței medicale, psihologice și sociale, pe parcursul anului 2016, au fost acordate 47 informări pe temele consumului de droguri persoanelor ce s-au adresat centrului, 66 ședințe de consiliere psihologică, 36 evaluări psihologice, o evaluare medicală, 57 ședințe de management de caz. Lunar, au fost preluate fişele standard de urgenţă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost întocmită baza de date și trimisă la Observatorul Român de droguri și Toxicomanii din cadrul Agenției Naționale Antidrog. În perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost colectate și introduse în baza de date 12 fișe de urgență.
În conformitate cu prevederile art.19/1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate evaluări pentru 3 persoane referite instituţiei noastre de către structurile Ministerului Public, prin ordonanţe DIICOT.
Activitatea CPECA Gorj, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, instituţia cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, s-a desfăşurat în concordanţă cu prevederile Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020, respectând caracteristicile socio-demografice ale judeţului Gorj.
De asemenea, au fost implementate activităţile prevăzute în Planurile de acţiune pentru perioada 2013-2016 ale Strategiei judeţene antidrog 2013 – 2020 şi elaborate Rapoartele de monitorizare a activităţilor desfăşurate în anul 2016, prevăzute în planurile menţionate anterior.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here