Cotizaţie majorată pentru ADIA Gorj

409

Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj, a majorat ieri cotizaţia anuală care îi revine judeţului pe anul 2015. Astfel, consilierii judeţeni au aprobat majorarea cuantumului cotizaţiei de la 5.000 la 10.000 de lei.

Majorarea cotizației survine ca efect al aprobării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 31 din 19.03.2015 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” GORJ, care la art. 6 prevede “se împuternicește reprezentantul Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociațiilor să aprobe în cadrul acestui organ de conducere un nivel al cotizației al cărui cuantum anual nu poate depăși suma de 10.000 de lei”. “Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ADIA» Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49 din 24.05.2007, cu modificările și completările ulterioare. Scopul și obiectivele asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul Judeţului Gorj, precum şi furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ SA; al cărui capital social este deținut de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul «ADIA» Gorj. (…) Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 10 din 29.01.2015 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2015 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «ADIA» în bugetul propriu general al Județului Gorj pe anul 2015 a fost prevăzută suma de 5.000 lei, urmând ca diferența până la suma de 10.000 de lei să fie prevăzută, la rectificare, în bugetul propriu al județului Gorj și va fi detaliată în cadrul capitolului bugetar 51.02 «Autorități publice», titlul 59 «Alte cheltuieli», art. 59.11 «Asociații și fundații». Plata sumei de 10.000 de lei, reprezentând cotizația anuală a Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, va fi achitată anual, în baza prezentului proiect de hotărâre, supus adoptării Consiliului Județean Gorj”, se arată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind majorarea cuantumului cotizaţiei anuale la ADIA Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here