Costul standard per elev/preșcolar, majorat de Guvern

263
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, crește de la 3.043 lei/an la 3.740 de lei, potrivit a două hotărâri adoptate în ședința de miercuri a Guvernului.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice. Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ.
Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură. Tot pe baza costului standard per elev/preşcolar se mai alocă și finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii.
Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 de lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, de bază.
Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoală gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi, zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here