Copiii de la clasa pregătitoare vor fi evaluaţi

191

Ministerul Educaţiei a elaborat metodologia pentru întocmirea raportului de evaluare la clasa pregătitoare. Elevilor li se va înregistra progresul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului, comunicării şi aptitudinilor de învăţare.

Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se va desfăşura pe tot parcursul anului şcolar şi se va finaliza în luna mai, prin completarea unui „raport de evaluare“ de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă. În acest raport se vor consemna: nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Scopul acestei evaluări este acela de a identifica competenţele specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, raportul de evaluare fiind structurat pe mai multe secţiuni: date de identificare ale elevului; domenii de dezvoltare; principalele aspecte vizate, asociate fiecărui domeniu de dezvoltare pentru care cadrele didactice consemnează nivelul dobândit de copil, fie că acesta a fost „realizat” sau este „în curs de realizare”, precum şi aprecieri şi recomandări. Potrivit metodologiei, completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării si evaluării elevilor desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar. De asemenea, dascălul va avea o sarcină în plus, aceea de a completa raportul în format electronic, utilizând platforma informatică dedicată. Un exemplar al raportului de evaluare va fi tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ, care va păstra documentele pe toată perioada de şcolarizare a elevului, iar o altă copie a raportului va fi înmânată părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here