Cooperare între judeţul Gorj şi Regiunea Basilicata din Italia

328

Având în vedere că parteneriatele de colaborare între instituțiile administrației publice locale, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale pot contribui la dezvoltarea economică și socială a comunităților locale, autorităţile judeţene au decis să coopereze cu Regiunea Basilicata din Italia. În acest sens, la sfârşitul săptămânii trecute, consilierii judeţeni au votat o hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Gorj din România și Regiunea Basilicata din Italia.

Conform protocolului de cooperare, părțile se angajează să promoveze proiectarea și punerea în aplicare, în comun, a activităților care urmează să se desfășoare în Județul Gorj și în Regiunea Basilicata – în conformitate cu resursele comunitare și de a stabili intenția pentru elaborarea de programe de activități integrate, utilizarea în comun a resurselor umane și profesionale și testarea de modele inovatoare. O atenție deosebită va fi acordată, în contextul priorităților programelor comunitare de cooperare teritorială, următoarelor teme inerente: Cooperarea în vederea coordonării și realizării de activități de asistență tehnică pentru atragerea investitorilor externi; Cooperarea și implementarea proiectelor în cadrul programelor Europene gestionate în mod direct de Comisia Europeană; Promovarea inițiativelor internaționale în ceea ce privește oportunitatea de dezvoltare a domeniilor de interes comun; Oferirea de servicii de consultanță și condiții optime companiilor și oamenilor de afaceri locali și investitorilor străini pentru desfășurarea activităților economice de interes local; Acordarea sprijinului necesar realizării unor colaborări reciproc avantajoase între companiile care activează în domeniul cercetării și a industriei inovative; Servicii pentru valorificarea patrimoniului turistic, cultural și ambiental; Pregătirea profesională pentru ocuparea forței de muncă și educație antreprenorială. Protocol de cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here