Contribuabilii trebuie să depună la AJFP Gorj o serie de fişe declarative

255

25 martie este data limită la care contribuabilii gorjeni trebuie sa îşi declare diferite venituri sau activităţi, dar şi să-şi achite obligaţiile financiare. Data este una importantă în calendarul fiscal, iar cei care nu respectă termenele limită riscă să plătească penalizări.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj reaminteşte contribuabililor că marţi, 25 martie 2014, inclusiv, este ultima zi pentru depunerea mai multor fişe declarative. Este vorba despre depunerea Formularului 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare, sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2014; Formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru anul 2013. Se depune de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit. Este necesară depunerea Formularului 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar, pentru declararea obligaţiilor aferente lunii februarie 2014.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA
“Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” pentru luna februarie 2014. Reglementare: art. 60, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare; Formularul 300 “Decontul de taxă pe valoarea adăugată” cu termen lunar, pentru declararea TVA aferentă lunii februarie 2014. Reglementare art. 156^2 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF 1.790/2012;
Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin (7) din Codul Fiscal până la 10 februarie 2014; Formularul 301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată” pentru declararea TVA aferentă lunii februarie 2014. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna februarie 2014, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de către contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile”, se arată în documentul transmis de AJFP Gorj.
De asemenea, contribuabilii gorjeni trebuie să se prezinte la sediul AJFP Gorj pentru depunerea şi completarea Formularului 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile precum şi Formularul 390 “Declaraţie recapitulativă privind livrările /achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri si servicii” pentru luna februarie 2014, dar şi Formularului 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2014 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here