Contracte prelungite cu CAS Gorj pentru furnizorii de servicii medicale din județ

765

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj informează că pentru furnizorii care la data de 30 iunie se află în relație contractuală cu CAS Gorj, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31 iulie, prin acte adiționale (cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale: documente, condiții de eligibilitate etc). Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul M.S. și C.N.A.S. Nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare).

De asemenea, condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale. Procesul de contractare pentru perioada august 2019-decembrie 2019 pentru toți furnizorii de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale, pe toate domeniile de asistență medicală, se desfășoară în luna iulie 2019. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 31 iulie 2019.
Procesul de contractare se desfășoară astfel: pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu CAS Gorj până la data de 31 iulie 2019, relațiile contractuale se continuă prin încheierea de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2019; pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu CAS Harghita se fac aplicabile prevederile art. 195 din Anexa 2 la HG 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2019. Condițiile acordării asistenței medicale, atât în baza actelor adiționale, cât și în baza contractelor nou încheiate, modalitatea de stabilire a sumelor contractate, etc., sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (H.G. nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul M.S. și C.N.A.S. Nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare).
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here