Contract important semnat de Aparegio

978

În data de 23.12.2020, SC APAREGIO GORJ SA a semnat contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, cod SMIS 144635, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 de lei inclusiv TVA.

,,Finanțarea nerambursabilă asigurată este de 839.103.597,57 lei, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3.
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. prin care se urmărește promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate pentru îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare referitoare la epurarea apelor uzate şi calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 2% din partea UAT beneficiare, iar SC APAREGIO GORJ SA trebuie să acopere 6% din costurile eligibile.
Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative beneficiare: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Carbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani,Turcinești, investiții care se vor realiza prin intermediul celor 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect. Pentru 1 contract furnizare, 2 contracte servicii și 5 contracte lucrări a început deja procedura de atribuire – licitație deschisă, documentațiile fiind publicate în sistemul electronic al achizițiilor publice”, au transmis reprezentanții Aparegio. Termenul pentru implementarea acestui proiect este 31 decembrie 2023.
A.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here