Contract de 42 milioane de lei, semnat de Aparegio Gorj

251

Furnizorul Aparegio Gorj a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanţare nr. 20/06.02.2017. Valoarea totală a acestuia este de 42.310.354 de lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 29.067.404 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în judeţul Gorj”, îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare şi ale Directivelor Uniunii Europene. Scopul proiectului îl constituie continuarea şi finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanţat prin POS Mediu 2007-2013 şi anume: În sistemele de alimentare cu apă (Târgu-Jiu, Motru şi Bumbeşti-Jiu) – 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Târgu-Jiu şi Motru), 3,40 km de conducte de aducţiuni (Târgu-Jiu), 2 staţii de tratare apă reabilitate (Târgu-Jiu şi Bumbeşti-Jiu), 3,80 km de reţele de distribuţie apa extinse (Târgu-Jiu), 1,85 km de reţele de distribuţie apă reabilitate (Târgu-Jiu); În sistemele de apă uzată (Târgu-Jiu) – 2,45 km de reţele de canalizare reabilitate, 3 staţii de pompare ape uzate noi, o staţie de epurare extinsă şi reabilitată.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here