CONTINUĂM ÎMPREUNĂ ! GORJUL E PRIORITATEA MEA!

259

DSCN4005 - BalestiINFRASTRUCTURĂ

-Reabilitare drumurile judeţene DJ 672: Ciuperceni- Godineşti-Tismana-Topeşti-Peştişani-Brădiceni-Buduhala; DJ 672C : Tălpăşeşti-Stroieşti-Răchiţi-Runcu; DJ 664 : Tg-Jiu-Turcineşti-Cartiu-Sâmbotin-Arsuri- Schela; DJ 671 Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti; DJ 665D : Pociovalişte-Şiteşti-Bumbeşti Piţic; DJ 674C: Câlnic-Şomăneşti; DJ 673 Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni; DJ 674: Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneşti).

– Realizarea unui drum rapid pe ruta Salonic- Bulgaria-Calafat-Craiova-Filiași-Rovinari-Târgu-Jiu-Bumbești-Jiu-Petroșani-Simeria (lungime aproximativ 335 km) ce va face legătura cu autostrada ce urmează a se construi pe ruta București-Pitești-Sibiu-Deva- Timișoara-Nădlac ce va asigura acces rapid la zona navigabilă a Dunării. In colaborare cu județele Hunedoara și Dolj.

– Amenajarea unui aeroport pe raza județului Gorj, în parteneriat public-privat/ fonduri nerambursabile.

SĂNĂTATE

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

– Reparaţii şi extindere dispensar TBC, dotarea cu aparatură medicală; continuarea investiţiilor, lucrărilor de modernizare şi reabilitare, reparaţii curente.

– Reabilitare și dotare Ambulatoriu Spital 700.

– Modernizare, reabilitare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Dobrița

– Amenajarea salină, sală de kinetoterapie echipată corespunzător, parc de agrement.

– Reabilitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială Dobriţa- centru pentru bătrâni.

– Servicii medicale–farmaceutice mobile pentru zonele critice, cu acces limitat la infrastructura de sănătate.

MINERIT ȘI ENERGIE

Strategie energetică bazată pe strategie locală :

– Management performant în sistemul energetic și minier, pentru creșterea numărului locurilor de muncă și menținerea locurilor de muncă actuale;

– Redarea în circuitul agricol a haldelor de steril rezul tate în urma exploatărilor miniere.

– Alocarea a minim 10% din redevențele miniere către bugetele autorităților locale din Gorj.

– Utilizare resurse alternative energetice-parcuri eoliene,microhidrocentrale, biomasă.

DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ- LOCURI DE MUNCĂ

– Crearea unui birou de consiliere şi îndrumare în afaceri pentru IMM-uri; Crearea unui fond de risc judeţean care să permită micro-investiţii cu valorificarea resurselor locale.

– Realizarea unui centru de cercetare care să coor- doneze organizarea unui forum şi a unei şcoli de vară anuale dedicat mediului liceal și universitar.

– Extindere Parc Industrial Bumbești-Jiu.

AGRICULTURĂ

– Stimularea asocierii fermierilor, realizarea de societăţi-cooperatiste de marketing în judeţul Gorj.

– Atragere fonduri nerambursabile pentru a sprijini producătorii agricoli.

ECOLOGIE ȘI TURISM

– Sistem de management integrat de gestionare a deșeurilor.

– Promovarea acţiunilor ecologice de tipul Let’s do it Romania!- Let’s do it Gorj!- Marea Debarasare la interval trimestrial.

– Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera Muierilor, Peştera Polovragi.

– Modernizarea căii de acces către baza de salvare montană Rânca şi amenajarea unui helioport.

– Amenajarea, modernizarea şi extinderea domeniului schiabil Păpuşa, munţii Parâng.

– Înfiinţarea centrului turistic muzeal „Castrul roman Bumbeşti-Jiu”.

– Reabilitarea bazei de tratament balnear Săcelu.

CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT

– Restaurarea valorilor de cult, a culelor tradiţionale și bisericilor din lemn.

– Creșterea calității serviciilor de orientare școlară și consiliere profesională

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here