Continuă ședințele de repartizare pe posturile din învățământ

274

Ședințele publice de repartizare a cadrelor didactice pe posturile din învățământ continuă și în Gorj. O astfel de ședință se va desfășura, astăzi, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu.

Potrivit calendarului publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj, astăzi, începând cu ora 10.00, în amfiteatrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, se va desfășura ședința publică pentru repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă (continuitate la suplinire) în anul școlar 2016-2017. În intervalul orar 10.00 – 10.30 vor fi repartizați profesorii de Limba română și limbi moderne, în intervalul orar 10.30 – 11.00 cei de Matematică, Informatică, Fizică și Chimie, între 11.00 și 11.30 cei de Biologie, Geografie, Istorie, Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport și Discipline Tehnice, între 11.30 și 12.00 învățătorii, educatoarele și cadrele didactice din învățământul special, iar în intervalul orar 12.00 – 12.30 va fi rândul profesorilor de Arte, Religie ortodoxă sau alte discipline. O altă ședință publică de repartizare va avea loc luni, 29 august, în aceeași locație, începând cu ora 09.00. Atunci va avea loc repartizarea posturilor didactice la nivelul IȘJ, conform art. 90 din Metodologie, care precizează că repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului pe perioadă determinată la nivel judeţean se realizează în ordine, după cum urmează: candidaţi cu media de repartizare minimum 7 la concursul din sesiunea 2016, candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, candidaţi cu media de repartizare minimum 5 la concursul naţional din sesiunea 2016, candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, cu media de repartizare minimum 5, candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5, ierarhizaţi pe o listă unică, candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin media 5, ierarhizaţi pe o listă unică, candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în judeţ şi proba practică/orală în profilul postului, candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în alte judeţe şi proba practică/orală în profilul postului, candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă în profilul postului din iulie 2015 şi/sau iulie 2014 şi proba practică/orală în profilul postului, candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau iulie 2015 şi proba practică/orală, candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5, candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5, absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5, absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5, candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5, candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5, absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5, absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5, candidați care au obținut cel puțin media 5 la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), candidați care au obținut cel puțin nota/media 7 la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare. Planificarea orară pentru ședința de luni se prezintă astfel: 09.00-09.30 – Limba română, limbi moderne; 09.30-10.00 – Matematică Informatică, Fizică, Chimie; 10.00-10.30 – Biologie, Geografie, Istorie, Socio-Umane; 10.30 -11.30 – Educaţie Fizică şi Sport, Discipline Tehnice; 11.30-12.30 – Învăţători, Educatoare, Învăţământ special; 12.30-13.30 – Arte, Religie ortodoxă, alte discipline.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here