Contestaţii, la DGFP Gorj

122

Pe parcursul anului 2012 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj au depus contestaţii 417 persoane, împotriva actelor administrativ – fiscale întocmite de organele de inspecţie fiscală sau împotriva actelor administrativ-fiscale întocmite de organele vamale. Contribuabilii gorjeni au posibilitatea să conteste actele administrative fiscale, solicitând Fiscului să revină asupra măsurilor impuse.

Potrivit reprezentanţilor DGFP Gorj, obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat. Contestaţia se depune la organul fiscal, al cărui act administrativ este atacat şi nu este supusă taxelor de timbru. Termenul de depunere al contestaţiei este de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. În soluţionarea contestaţiei, organul competent se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
Pe parcursul anului 2012 au fost adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj contestaţii care însumează 417 capete de cerere, în sumă de 16.348.695 lei, dintre care 414 capete de cerere în sumă de 16.345.968 lei împotriva actelor administrativ – fiscale întocmite de organele de inspecţie fiscală şi 3 capete de cerere, în sumă de 2.727 lei împotriva actelor administrativ – fiscale întocmite de organele vamale. Au fost soluţionate 407 capete de cerere, în sumă de 14.229.948 lei, din care 404 capete de cerere, în sumă de 14,227.221 lei împotriva actelor administrativ-fiscale întocmite de organele de inspecţie fiscală şi 3 capete de cerere, în sumă de 2.727 lei împotriva actelor administrativ – fiscale întocmite de organele vamale.
Soluţiile de admitere şi desfiinţare pronunţate de către DGFP Gorj au fost generate de lipsa documentelor justificative din care sa rezulte, în mod expres, atât veniturile scutite, cât şi veniturile supuse taxei pe valoarea adăugată sau alte motive.

Contestaţii soluţionate
Din soluţionarea contestaţiilor, s-au desprins următoarele aspecte:
interpretarea eronată a unor acte normative pentru perioade diferite de impozitare; conducerea defectuoasă a evidenţei contabile a veniturilor, cheltuielilor şi diminuarea eronată a profitului impozabil;
considerarea unor venituri ca nefiind supuse impozitării şi considerarea unor cheltuieli ca fiind deductibile când legislaţia nu impunea; deciziile de impunere au fost întocmite fără a se ţine cont de toate documentele justificative prezentate de către contribuabili în vederea determinării corecte a stării de fapt fiscale; considerarea unor documente ca fiind documente justificative, când legislaţia nu impunea şi considerarea unor documente ca neîndeplinind condiţia de document justificativ când legislaţia în vigoare menţiona în mod expres faptul că acesta este document justificativ;
folosirea unor metode diferite de estimare pentru aceiaşi situaţie de fapt;

19 sentinţe irevocabile
În perioada 01.01-31.12.2012 instanţele judecătoreşti au pronunţat 19 sentinţe irevocabile, în sumă de 320.885 lei, care au avut ca obiect deciziile de soluţionare a contestaţiilor emise de DGFP Gorj într-un caz, pentru suma de 66.896 lei. Instanţa de judecată a procedat la admiterea acţiunii formulate de agentul economic, considerând că formularul „Lista neconcordanţelor”, document anexă la Raportul de inspecţie fiscală, nu este document opozabil agentului economic, motiv pentru care acesta nu datorează accesoriile în sumă 66.896 lei, calculate ca urmare a înregistrării listei neconcordanţelor în contabilitatea Administraţiei Finanţelor Publice. În 18 cazuri, pentru suma totală de 253.989 lei, instanţele de judecată au procedat la menţinerea soluţiilor stabilite de DGFP Gorj prin deciziile de soluţionare a contestaţiilor.
A.Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here