Consumatorii gorjeni vor putea renunţa la un contract în 14 zile

134

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor a elaborat un proiect de Lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor. Aceasta se va aplica inclusiv contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau încălzirii centralizate, inclusiv de către furnizorii publici. Profesioniştii vor fi obligaţi să pună la dispoziţia consumatorilor formularele de retragere, în caz contrar fiind pasibili de amenzi de până la 5.000 lei. În ceea ce priveşte momentul intrării în vigoare, proiectul notează că “prezenta lege intră în vigoare la data de 13 iunie 2014” şi se aplică „contractelor încheiate după 13 iunie 2014”.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) intenţionează să modifice forma contractelor, astfel încât consumatorii să-şi poată exercita dreptul de renunţare într-un termen de 14 zile, fără a fi nevoiţi să-şi justifice decizia sau să suporte costuri suplimentare. “Prezenta lege se aplică în conformitate cu condiţiile şi cu limitele stabilite de prevederile sale, oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator. Ea se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau încălzirii centralizate, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală”, se arată în proiectul de lege supus dezbaterii publice pe site-ul ANPC.
Termenul de 14 zile decurge de la ziua care urmează datei de încheiere a contractului, în cazul contractelor de prestări servicii şi a zilei în care consumatorul sau o parte terţă alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator intră în posesia fizică a ultimului produs.
În cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaz sau electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de încălzire centralizată sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, cele 14 zile decurg de la data încheierii contractului.

Excepţiile
Potrivit acestuia, propunerile nu se referă la contractele de prestare a unor servicii sociale şi nici de servicii de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate în cadrul unor unităţi medicale.
Renunţarea la contracte nu se poate face nici în cazul jocurilor de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor sau a serviciilor financiare, precum nici a celor pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil.
Excepţie de la propunerile ANPC fac şi contractele al căror obiect îl reprezintă construirea unor clădiri noi sau a transformării substanţiale a unor clădiri existente şi a închirierii de locuinţe în scopuri rezidenţiale, precum şi contractele de vânzare a pachetelor de servicii turistice, contractele privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.
De prevederile prezentului act normativ nu vor beneficia nici contractele încheiate în faţa unui notar public şi nici cele privind furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, reşedinţa sau locul de muncă al consumatorului.
Alte excepţii se referă la contractele de prestare a unor servicii de transport de pasageri, a celor încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate sau a contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice prin telefon, Internet sau fax stabilite de un consumator.

Amenzi de până la 5.000 lei
Comercianţii, numiţi profesionişti în proiectul de lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, vor fi obligaţi să introducă un formular tipizat de retragere, „armonizat, care să poată fi utilizat de consumatori pentru a simplifica procesul de retragere şi a aduce securitate juridică”, în caz contrar fiind pasibili de amenzi cuprinse între 2.000 şi 5.000 lei. „Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”, se arată în proiectul de lege.
În ceea ce priveşte momentul intrării în vigoare, proiectul notează că „prezenta lege intră în vigoare la data de 13 iunie 2014” şi se aplică „contractelor încheiate după 13 iunie 2014”.
La data intrării în vigoare a Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor se vor abroga OUG 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313/30.06.1999, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 177/07.03.2008, cu modificările ulterioare se abrogă. „Trimiterile la ordonanţele Guvernului abrogate se înţeleg ca trimiteri la prezenta lege”, se arată în proiect.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here