„Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000 – 42+000”, judeţele Gorj şi Mehedinţi, pe bani europeni

357

În ședința de miercuri, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000 – 42+000”,  judeţele Gorj şi Mehedinţi. Conform documentului, finanțarea obiectivului de investiții se va face din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiții.

În conformitate cu art. 11, lit. c) şi lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 42 alin. (1), lit. a) şi din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care s-au aprobat indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000 – 42+000”, judeţele Gorj şi Mehedinţi, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii. “Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din Împrumutul Fi 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiţii, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”.
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here