Consiliul Judeţean Gorj, preocupat de curăţenia de primăvară

321

drum horasti2În calitate de administrator al reţelei de drumuri publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean Gorj derulează în această perioadă un amplu program de inventariere a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere care trebuie realizate pe drumurile judeţului. De asemenea, acţiuni de salubrizare debutează şi în toate localităţile din judeţ în urma unor înştiinţări trimise de conducerea Consiliului Judeţean Gorj.

Consiliile Locale din Gorj vor fi anunţate în zilele următoare de către conducerea Consiliului Judeţean cu privire la lucrările de întreţinere pe care trebuie să le execute pe reţeaua de drumuri publice de interes local. Astfel, în condiţiile legii, consiliile locale şi primarii trebuie să asigure curăţenia străzilor, a pieţelor şi a celorlalte locuri publice, repararea şi întreţinerea străzilor, drum Horasticurăţarea şanţurilor, întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, organizarea de acţiuni pentru salubrizarea localităţilor, realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor.

Drumurile judeţene, plombate şi cu gropile astupate

De asemenea, toate lucrările ce vor fi realizate pe drumurile judeţene urmează să înceapă după data de 15 martie, respectiv de săptămâna viitoare, acestea fiind necesare pentru menţinerea drumurilor publice judeţene într-o stare corespunzătoare traficului.

Astfel, potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj se vor executa la îmbrăcămintea asfaltică lucrări de întreţinere a suprafeţelor degradate, înlăturarea denivelărilor şi a făgaşelor, plombări, colmatarea fisurilor şi a crăpăturilor. De asemenea, la cea din beton se vor face plombări, colmatări de rosturi şi crăpături şi se vor reface dalele. Drumurile pietruite ale judeţului vor beneficia de aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material pietros. Şi asupra drumurilor de pământ se va interveni pentru reprofilarea platformei, astuparea gropilor şi a făgaşelor cu pământ.

Tot în perioada următoare, Consiliul Judeţean Gorj se va preocupa de întreţinerea podurilor şi a podeţelor şi a mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere, respectiv a semnalizărilor verticale şi orizontale şi a parapeţilor direcţionali.

Totodată, potrivit conducerii CJ Gorj, se vor efectua lucrări de decolmatare a şanţurilor colectoare de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor, cât şi a tăierilor mecanice de acostamente pe întreaga reţea de drumuri publice judeţene şi asta pentru evitarea producerii inundaţiilor în urma topirii zăpezii. Măsuri de protecţie se vor lua şi pentru terenurile agricole, şi anume decolmatarea canalelor de desecare şi eliminarea excesului de umiditate de pe terenurile agricole prin crearea de rigole pentru scurgerea apelor pluviale.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here