Consiliul Judeţean Gorj continuă Strategia Dezvoltării Durabile 2011 – 2020

226

proiect cj1Reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj au prezentat ieri stadiul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, proiect început în 2 noiembrie 2010 şi care este implementat pe o perioadă de 12 luni.

Pe masa CJ Gorj şi a unităţilor din subordine s-a aflat ieri proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, care se apropie cu paşi repezi de final, o bună parte dintre obiective fiind deja încheiate. Claudia Giurgiulescu, şefa Direcţiei Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul CJ spune că prezentarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Gorj s-a făcut pe principiile dezvoltării durabile în concordanţă cu strategia Europa 2020. „Strategia va fi elaborată pentru perioada 2011- 2020, şi va fi un punct de plecare pentru absorbţia fondurilor de dezvoltare alocate României pentru perioada 2014 – 2020. Proiectul are ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011 – 2020”, a declarat reprezentanta CJ Gorj.

Proiect cu două obiective specifice

Laura Boricean, managerul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” spune că acesta este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri în structură şi proiect cj2proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de Intervenţie 1.1., Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”. „Proiectul este programat a fi implementat pe o perioadă de 12 luni începând cu 2 noiembrie 2010 şi se axează în principiu pe integrarea celor trei aspecte majore ale unei dezvoltări durabile: dezvoltarea economică, socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi a mediului. Scopul proiectului este realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pe perioada 2011 – 2020, scop ce va fi realizat prin două obiective specifice: reactualizarea strategiei existente 2007-2013 pe baza principiilor dezvoltării durabile, şi instruirea a 125 de persoane, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Gorj şi a celor subordonate CJ”, a declarat Laura Boricean, managerul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”.

125 de persoane instruite

Până la ora actuală, în cadrul proiectului a fost realizat cel de-al doilea obiectiv specific, respectiv au fost instruite 125 de persoane în domeniile planificare strategică, autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltării durabile, managementul resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse, managementul proiectului, achiziţii publice şi managementul financiar. „Acum ne aflăm în etapa realizării primului obiectiv specific şi anume reactualizarea strategiei judeţului Gorj. La baza acestei strategii vor sta patru studii realizate pe patru dintre domeniile principale ale judeţului: studiul privind valorificarea patrimoniului cultural, natural şi istoric, studiul privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice, studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi studiul privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj”, a mai spus Laura Boricean. Valoarea totală a proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” este de 781.500 de lei fără TVA, din care 664.275 lei fără TVA provin din Fondul Social European, 13% (101.595 lei fără TVA) sunt de la bugetul naţional, 2% este co-finanţarea beneficiarului, adică a CJ Gorj cu suma de 15.630 lei fără TVA, şi valoarea TVA aferentă proiectului este de 187.560 de lei. Proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” contribuie la creşterea capacităţii de planificare strategică la nivel local, de absorbţie a fondurilor europene, la eficientizarea comunicării şi coordonării în cadrul procesului de luare a deciziilor.

Izabella Plăstoi

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here