Consiliu ştiinţific pentru Centrul “Brâncuşi”

505

Centrul de cercetare, documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu are de acum un Consiliu ştiinţific. Acesta va funcţiona cu rol consultativ, având următoarea componenţă: Doru Strîmbulescu, manager al Centrului şi preşedinte al Consiliului ştiinţific; Sorana Georgescu-Gorjan – cercetător, brâncuşiolog, traducător eseist – membru; Doina Lemny – muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă „Centre G. Pompidou” Paris – membru; Constantin Zărnescu, scriitor, autor al mai multor lucrări despre Brâncuşi – membru; Pavel Şuşară, critic şi istoric de artă –membru; Vlad Ciobanu, sculptor – membru; profesor Ion Mocioi, scriitor, brâncuşiolog – membru; Matei Stîrcea Crăciun, cercetător – membru; arhitect Iosef Kovacs – membru; prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu – membru; prof. univ. dr. Paul Rezeanu – membru; dr. ing. Roxana Rădvan – membru; Cornel Mihalache, regizor TVR Bucureşti – membru.
Secretariatul Consiliului ştiinţific va fi asigurat de Elena Brotea, consilier juridic în cadrul Centrului de cercetare, documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi”. Pentru participarea şi activitatea depusă la lucrările şi şedinţele Consiliului ştiinţific, membrii acestuia nu vor fi remuneraţi. Acestora le vor fi decontate cheltuielile de transport şi cazare ocazionate de deplasările pentru întâlnirile în cadrul acestuia (maxim patru şedinţe anual), sumele urmând a fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului „Brâncuşi”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here