Consilierii judeţeni au aprobat proiectul de modernizare a drumului judeţean 675 B

365

În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean din data de 25 august 2017, consilierii judeţeni au votat pentru aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea totală a proiectului este de 76.133.072,04 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect este de 4.037.053,40 lei (inclusiv TVA).

Potrivit Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011-2020, modernizarea rețelei de drumuri județene reprezintă una din prioritățile de dezvoltare socioeconomică a județului Gorj.
Proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-PrigoriaZorlești-Alimpești, până în DJ675C” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, lista de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2 din 02.03.2016, iar proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” face parte din lista proiectelor strategice ce vor fi propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. “Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016, a fost aprobat proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-AlbeniCălugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și cheltuielile legate de implementarea acestuia. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nu a produs efecte, deoarece proiectul nu a fost finanțat în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1. În aceste condiții, prin prezentul proiect de hotărâre se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016.”, se arată în expunerea de motive la proiectul de HG.
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 B”. Obiectivul specific îl reprezintă “creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”.
Valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” este de 76.133.072,04 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect este de 4.037.053,40 lei (inclusiv TVA), din care: – contribuția la cheltuieli eligibile – 1.471.347,32 lei, inclusiv TVA; – contribuție la cheltuieli neeligibile – 2.565.706,08 lei, inclusiv TVA.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here