Consiliere juridică – Avocatul Gorjeanul răspunde:

247

1) Chiar dacă la momentul încheierii contractului de vânzare pe motivul cum că cumpărătorul acestui bun avea calitare de asistent personal al vânzătoarei, fiind încadrată de primărie, acest lucru nu o împiedica pe aceasta să cumpere casa neexistând impedimente legale în acest sens.
Art. 1645 noul Cod civil stipuleaza clar care sunt persoanele incapabile să cumpere –(1) sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar și prin licitație publică:
a) Mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă; excepția prevăzută la art. 1304 alin (1) rămâne aplicabilă (contractul cu sine însuși și dubla reprezentare (1) contractul încheiat de reprezentant cu sine însuși, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentantului, cu excepția cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese…)
b) Părinții, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor care le reprezintă;
c) Funcționarii publici, judecătorii – sindici, practicienii în insolvență, executorii, precum și alte asemenea persoane, care ar putea influența condițiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează;
În conformitate cu dispoz. Art. 1246 noul Cod civil, orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune.
Contractual de vânzare – cumpărare poate fi anulat pe lipsă de discernământ dacă se dovedește că în momentul încheierii contractului soția a fost lipsită de discernământ. Lipsa discernământului vânzătoarei poate fi confirmat de un raport de expertiză legală psihiatrică de către Institutul de Medicină legală. Dacă din concluziile acestui raport de expertiză rezultă că vânzătoarea nu avea discernământ în momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare, nu avea păstrată capacitatea psihică de a semna acte civile, contractul este nul.
2) Art. 1246 noul Cod civil alin. 2 prevede că nulitatea poate fi absolută sau relativă.
În funcție de natura juridică a nulității invocate se face distincția între nulitatea relativă și  termenul general de prescripție (3 ani), iar nulitatea absolută este imprescriptibilă, putând fi invocată oricând. În cazul dumneavoastră invocându-se lipsa totală de discernământ vorbim de o cauză de nulitate absolută, ea putând fi invocată de fiică oricând.
3) Potrivit art. 2 alin. 12 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu modificările și completările ulterioare,  fiica dumneavoastră are obligația să parcurgă procedura informării privind avantajele medierii, situație în care puteți să ajungeți la o înțelegere cu dumneaei. În caz contrar nimic nu poate să împiedice dreptul dumneaei de a se adresa instanței de judecată, recunoscut de Constituția României și de normele de procedură civilă.
Avocat Secula Gheorghiţa Loredana (0764.384785)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here