Consiliere juridică – Avocatul Gorjeanul răspunde:

247

Referitor la întrebarea adresată, răspunsul este că legea îi dă voie soției dumneavoastră să obțină calitatea de coasigurat, însă această calitate nu se obține din oficiu.
Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1), lit. b, teza a II –a din Legea nr. 95/2006, respectiv soțul, soţia și părinții fără venituri proprii, aflate în întreținerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasigurați, își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat, beneficiind astfel de toate facilitățile pe care le oferă o asigurare medicală, în calitate de coasigurați.
Coasigurarea unei persoane depinde de situația celui care își va lua responsabilitatea de asigurat care are în întreținere un coasigurat. Acesta din urmă are nevoie de acte care să ateste gradul de rudenie cu persoana asigurată.
În cazul dumneavoastră, situația se prezintă în felul următor: soția aflată în întreținerea dumneavoastră trebuie să ceară de la Administrația Financiară un certificat din care să reiese că nu beneficiază de niciun fel de venituri personale, certificat pe care îl veți depune la Casa județeană de asigurări de sănătate împreună cu o declarație pe propria răspundere din partea dumneavoastră prin care să declarați că aveți soția în întreținere.
Aceste acte  împreună cu copie după B.I. sau C.I., copie după certicatul de căsătorie certificatul fiscal eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile pe ultimii cinci ani, declarație din partea soției tip că nu realizează venituri proprii, declarație tip pe propria răspundere a dumneavoastră prin care declarați că aveți în întreținere soția, cuponul de pensie, cerere tip prin care solicitați ca soția să fie coasigurată se depun la medicul de familie (doar la cererea acestuia) și la Casa județeană de asigurări de sănătate care pe baza acestora va înregistra în evidențe soția ca și persoană coasigurată.
Menționez că până dobândește calitatea de coasigurat soția beneficiază de un pachet minimal de servicii medicale, însă numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale, al bolilor cu potențial endemo – epidemic și al celor prevăzute în Programul național de imunizări …
Avocat: SECULA GHEORGHIȚA LOREDANA
(Telefon: 0764384785)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here