Consilier nou la Starea Civilă

232

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Stare Civilă.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: deţinerea de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic specializarea drept.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: pe 27 mai, ora 10.30 va fi proba scrisă, iar interviurile vor avea loc, pe 29 mai 2015. Ambele probe vor fi susţinute la sediul DPCLEP Târgu-Jiu.
Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul direcției – compartimentul resurse umane şi va cuprinde documentele prevăzute la art.49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr. 1173/2008.
Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare: copie după actul de identitate; formular de înscriere ce se poate obţine de la sediul DPCLEP Târgu-Jiu; copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here