Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Olteniei, ediţia a XIV-a, Parohia Poiana, Gorj

402

Pentru că a devenit o minunată tradiţie de o frumuseţe negrăită, sâmbătă, 26 mai 2018, în prezenţa şi cu aleasa binecuvântare a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în Parohia Poiana, Comuna Turburea, Judeţul Gorj, s-a desfăşurat Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Olteniei, ediţia a XIV-a, cu tema de dezbatere: “Tinerii Bisericii – voluntari pentru Hristos”, la care au participat peste 200 de tineri din judeţele Olteniei, invitaţi de onoare, reprezentanţi ai administraţiei judeţene, parlamentari, precum şi mulţi credincioşi care s-au bucurat de o caldă primire din partea Primăriei şi a consiliului local Turburea.

«Da, Doamne, Tu le ştii pe Toate! Tu ştii că Te iubesc!»
La orele dimineţii, la Biserica «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Parohia Poiana a fost oficiată Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie la sfârşitul căreia Mitropolitul Olteniei, în cuvântul de învăţătură, le-a vorbit celor prezenţi despre reprimirea în ceata Apostolilor (Sf. Ev. Ioan 37-53) a Sf. Petru, după ce acesta s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul Iisus Hristos, mai ales că înaintea Atotştiutorului Dumnezeu, Apostolul care suferea de o prea mare încredere în sine, în cele din urmă a mărturisit cu smerenie: «Da, Doamne, Tu le ştii pe Toate! Tu ştii că Te iubesc!», tocmai pentru a ne convinge pe noi toţi, cei dintotdeauna şi cei de pretutindeni, că Dumnezeu lucrează în noi, chiar dacă mai păcătuim uneori, ademeniţi de ispititorul satana, pentru că Însuşi Domnul i-a acordat Sfântului Ap. Petru încrederea în «păstorirea turmei», a mieluşeilor, a credincioşilor bisericii! În final, Chiriarhul nostru a spus că fără de iubire, nu există viaţă pe pământ, nici nu ar putea să se înţeleagă oamenii între ei, pentru că iubirea ne leagă unii de alţii! “Sentimentele pe care le avem, a spus Mitropolitul Olteniei, ne fac să fim devotaţi, să fim loiali, iar tânărul de azi trebuie să aibă aceste virtuţi! Să aibă onestitate, sinceritate, pentru că în viaţă ne confruntăm cu multe probleme! Suntem «hărţuiţi» de multe gânduri, de multe abateri, iar ceea ce ne menţine tari este iubirea! Iubirea este dătătoare de viaţă! Chiar dacă sunt un mare savant, dacă dragoste nu am, nimic nu am! Vedem şi oameni cu multă carte, dar, care sunt cuprinşi de o răutate a iadului de nedescris, iar alţii, mai puţin învăţaţi, sunt iubitori de aproapele! Chemarea adresată Sfântului Petru de către Mântuitorul, prin expresia «Paşte mieluşeii mei», se dovedeşte valabilă şi de folos pentru noi! Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca întâlnirea noastră să aibă spor duhovnicesc! Facă Bunul Dumnezeu ca şi noi, «oile» şi «mieluşeii» Domnului, să fim cu dragoste şi rânduială desăvârşită, Amin”!

“Felicit Primăria Turburea şi pe dumneavoastră, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, pentru acest proiect minunat care va marca Anul Centenar în Gorj”
Într-o procesiune de sărbătoare, a urmat deplasarea la castelul din apropierea bisericii, unde a avut loc prezentarea unui proiect interesant de modernizare a unui loc binecuvântat pentru activitatea tinerilor, după care a urmat agapa frăţească prefaţată de un program folcloric plin de culorile şi incantaţiile tinereţii, prezentat de către Grupul «Izvoraşul», pregătit de către d-l Nicu Tudorescu şi d-na Melania Luican, din Parohia Raci (Negomir), precum şi de către Corul Seminarului Teologic din Craiova, supranumit «Juveţii de la Coşuna», dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă, în cadrul unui periplu duhovnicesc la care au luat parte oficialităţile locale şi judeţene! În scurte alocuţiuni, prin cuvântul adresat celor prezenţi, d-l jurist Cosmin Popescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a spus: “Felicit Primăria Turburea şi pe dumneavoastră, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, pentru acest proiect minunat care va marca Anul Centenar în Gorj şi în Oltenia şi vă asigur de sprijinul total al Consiliului Judeţean”, iar d-l deputat Mihai Weber a precizat că: “Acesta este un moment deosebit că ne-am putut întâlni în acest loc minunat! Îl felicităm pe domnul primar pentru tot ceea ce a făcut, pentru acest proiect interesant şi salutăm tineretul venit, astăzi, la Poiana”, iar d-i inspector şcolar general, prof. Ion Işfan, ca într-un preludiu la Ziua de 1 Iunie, a spus printre altele: “Ce e mai frumos să vezi pe pământul acesta decât copii, decât oameni tineri? Ceea ce întreprindeţi dumneavoastră pentru a face o educaţie religioasă, nu poate decât să ne bucure! Felicit pe domnul primar care «ţine aproape» de biserica ortodoxă, pentru că vedeţi şi dumneavoastră, câte lucruri minunate se fac împreună cu biserica”, după care edilul Comunei Turburea, d-l Ion Bârcă, a ţinut să aprecieze că: “Acest proiect minunat este meritul dumneavoastră, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, iar Primăria Turburea este alături de tot ceea ce faceţi aici, pentru tinerii din Oltenia”!

“Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate şi sperăm că vom avea în continuare energia necesară pentru a duce la capăt acest proiect început aici”
Prin cuvinte meşteşugite şi alese cu migală, Mitropolitul Olteniei s-a adresat celor prezenţi spunând astfel: “Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate şi sperăm că vom avea în continuare energia necesară pentru a duce la capăt acest proiect început aici! De fapt, «Poiana» în limbajul biblic înseamnă «Rai», pentru că Poiana era locul în care Adam şi Eva au fost «aşezaţi» de Bunul Dumnezeu la Creaţie! Sperăm ca Poiana noastră să fie înnobilată şi să aibă capacitatea de a-i primi pe tinerii care doresc a fi într-un loc al lor, un loc al tinereţii, în care tinerii să vorbească în limbajul lor! De multe ori, nu ne mai înţelegem pentru că nu reuşim să decodificăm limbajul, cei bătrâni povestesc, parcă din Petre Ispirescu, cei tineri nu înţeleg pentru că au un alt fel de a aborda lucrurile! Să privim lucrurile cu înţelepciunea maturităţii şi cu vioiciunea tinereţii absolut necesare în spaţiul nostru românesc! Dumnezeu ne-a inspirat ca locul acesta să fie ales pentru tinereţe, să fie un loc al «tinereţii fără bătrâneţe», pentru că noi suntem supuşi timpului în «mişcarea» noastră spre Împărăţia cerului! Cineva, din lumea ciberneticii, va spune: «Dar, ce este Împărăţia cerului, dacă viaţa de aici de pe pământ, nu o trăim aşa cum trebuie»? Ideal ar fi să nu fim bolnavi, să nu ducem lipsă de nimic, să fim într-un spaţiu al mirificului, «pe-o gură de rai», pentru că tinereţea ne arată că suntem alcătuiţi de Dumnezeu cu trup şi suflet! Vă dau un exemplu: dacă noi conducem pe cineva pe ultimul drum, la înmormântare şi dacă ne punem întrebarea, ce îi lipseşte mortului, ca să mai fie ca noi, avem răspunsul clar, îi lipseşte…sufletul! Deci, în noi există un suflet, pentru că suntem deosebiţi de animale, iar faptul că ne bucurăm, că râdem, aceasta este o chestiune a sufletului, pentru că sufletul se veseleşte, iar trupul poartă în sine consecinţele manifestărilor sufletului! Sufletul «construieşte» în jurul său alcătuirea trupului! Mulţumesc Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, să-i mulţumim Sf. Ioan Evanghelistul, sub patronajul căruia se află această manifestare, mulţumesc invitaţilor noştri, tuturor celor care sunteţi de faţă, mulţumesc tinerilor din judeţele Olteniei care au venit astăzi aici, mulţumesc domnului primar, care a devenit membru în Adunarea Eparhială, pentru că acest proiect nu este atât de uşor de înfăptuit”, a încheiat Mitropolitul Olteniei. Partea finală a ciclului de activităţi de la Poiana a marcat unele dezbateri în cadrul celor şase grupe de tineri coordonate fiecare de către un moderator, fiind analizate unele texte biblice privitoare la importanţa tinereţii şi a tinerilor care doresc să devină «voluntari» în promovarea şi răspândirea învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos!

“Când punem piatra de temelie a unei biserici, ne gândim la ajutorul Lui Dumnezeu, prezent în mijlocul nostru”
În după-amiaza zilei de sâmbătă, în prezenţa autorităţilor locale din Comuna Turburea, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte Părintele Protopop Iulian Mărgineanu şi Părintele Protopop Ionel Câmpeanu, a oficiat slujba de sfinţire a locului în care a fost pusă piatra de temelie a Bisericii cu Hramul «Sf. Ioan Botezătorul» din satul Turburea de Sus. Cu acest prilej, Întâistătătorul bisericilor noastre a ţinut să menţioneze în câteva cuvinte: “Când punem piatra de temelie a unei biserici, ne gândim la ajutorul Lui Dumnezeu, prezent în mijlocul nostru prin faptul că ne-a creat, întrucât suntem alcătuirea mâinilor Lui, ne-a dat suflet, iar sufletul dă sens şi personalitate omului!

Fiecare suntem «unicat» în Creaţia Lui Dumnezeu, de aceea, avem de la Dumnezeu daruri deosebite! În biserică suntem ocrotiţi de Dumnezeu, ocrotiţi de «îngerul păzitor», iar Biserica aceasta va avea Hramul «Sfântul Ioan Botezătorul», cel care va «locui» aici ca un mijlocitor înaintea Lui Dumnezeu”, a încheiat Mitropolitul Olteniei, în ajunul marii Sărbători a «Pogorârii Sfântului Duh»!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here